Tagvinduer

Anders Dahl Mogensen

AMAS ARKITEKTER

Virum

For mig og mine kunder er ethvert projekt unikt - et unikum. Den lille hemmelighed ved arkitektur er, at vi uvilkårligt altid søger efter at skabe et paradis. Således bestræber jeg mig på at give mine kunder og opgaver den bedst mulige løsning og gennemførelse. Arkitektfirmaet er oprettet i 1984 kort efter min afgangseksamen som arkitekt. Jeg udfører primært opgaver omkring nybygning, til- og ombygning og renovering af boliger parallelt med mit virke som bygnings- og energikonsulent.

Priser

Kontakt og idé
5.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.