Einar Seerup

arkitektfirmaet ark-unica v/Einar Seerup

Frederiksberg

Region Hovedstaden
Region Sjælland

ark-unica er et innovativt og bredt orienteret arkitektfirma med en sammensat kompetence inden for boligbyggeri, bygherrerådgivning og energirådgivning. Vi leverer ydelser fra idéudvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt over projektledelse til fagtilsyn og byggeledelse. Vores vision er at skabe unikke, vedligeholdelsesfrie og energieffektive huse af høj arkitektonisk værdi

Priser

Kontakt og idé
1.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.