Gæstehus, stolpehus, hus på pæle

Finn Strabo

Arkitekt MAA Finn Strabo

Hellebæk

Arbejder med projekter, der har til formål at øge den arkitektoniske og bæredygtige kvalitet af det byggede miljø. Har mere end 30 års erfaring.

Priser

Kontakt og idé
1.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Referenceartikler til inspiration
50 kr.

Se: http://www.malermestre.dk/Files/Filer/Laug/Helsingoer/ArtikelDeFarver57.pdf http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/Artikler/Blad_4_-_2013/Side_26-28.pdf