Åben planløsning

Jakob Brandt-Nielsen

tnt arkitekter a/s

København K

Jeg har igennem årene været beskæftiget med en lang række af byggerier indenfor både det private og offentlige område. Jeg er dedikeret til at arbejde med arkitekturen og byggeprojektet med udgangspunkt i bygherrens ønsker og drømme kombineret med en pragmatisk tilgang til projektet. Jeg brænder for arkitekturen ned til mindste detalje og har fokus på en god dialog med bygherren. Efter 25 år i branchen kender jeg alle faser af et byggeri, og er i stand til, at guide bygherren gennem disse.

Priser

Kontakt og idé
900 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.