Sådan energirenoverer du typehuset

Typehusene fra 60'erne og 70'erne er efterhånden så utidssvarende at de kræver en energirenovering for at kunne efterleve nutidens krav. Særligt de typehuse, som er bygget før energikrisen i starten af 1970’erne, mangler isolering. Det kan derfor være en god idé at energioptimere husets klimaskærm.

Bliv klogere på hvilke tiltag, du kan tage her. 

Energi – her halter typehuset

Tag
Har dit typehus ikke fået nyt tag, vil det med stor sandsynlighed være udskiftningsmodent nu, og det giver en oplagt anledning til at øge isoleringen. Overvej i samme ombæring at sætte ovenlysvinduer i taget og lave synlige fremfor skjulte tagrender.

Sørg for at sikre en ordentlig ventilation af tagrummet, når der efterisoleres, og efterse eller udskift dampspærren på loftet.

Vinduer og døre
Typehuse har ofte store vinduespartier, og ofte er både vinduer og døre af dårlig kvalitet. Derfor er det også et godt sted at sætte ind i forbindelse med en energirenovering. Husets termovinduer bør erstattes af en model med lavenergiruder.

Facader
Der er ofte ikke mere end 10 cm hulrum mellem for- og bagmur. Derfor er det ikke tilstrækkeligt kun at hulmursisolere, når facaden tætnes. Du bør supplere med enten indvendig eller udvendig efterisolering af ydervæggene.

Nedbrudt eller skadet træbeklædning
Træbeklædninger på facader og tagkanter er ofte ikke beskyttet mod nedbør. Det fører til råd og nedbrud og kan resultere i fugtskader på husets bagvedliggende konstruktioner. Tjek derfor jævnligt, om de træbeklædte dele af facaden trænger til vedligeholdelse.

Hvilken energirenoveringsløsning passer til typehuset?

Har du et typehus fra 1960’erne og 1970’erne, så tag udgangspunkt i denne løsning, når du planlægger din energirenovering. Her er der fokus på loft, ydervægge og vinduer.

Læs mere om typehusets svagheder hos Nykredits husdoktor eller i denne rapport om energirenovering af typehuse fra DTU Byg. 

Arkitekt Jan Christoffersens råd til energirenovering af typehuset

Mange begår den fejl, at de kommer for meget isolering i tagrummet, for nu skal huset bare have hele armen med isoleringen. At energirenovere sit hus er en rigtig god idé, for mange af husene fra dengang trænger til det. Men det skal gøres rigtigt, og meget isolering er ikke nødvendigvis en god isolering. Er dampspærren slidt og defekt, kan der nemlig let opstå fugtproblemer. Husk derfor at få hjælp fra en rådgiver, når du efterisolerer dit hus.

Der er kun fire energibesparende tiltag, der kan betale sig i typehuset. Det er isolering med mineraluld i tagrummet, hulmursisolering, udskiftning af det gamle oliefyr og isolering af varmerør. Alle andre tiltag vil tage mange år, før de er tjent hjem. Men de kan selvfølgelig gøre dit hjem mere komfortabelt. Mit råd er, at når du bygger til og/eller istandsætter dit hus, skal du energirenovere for derved at fremtidssikre huset og have større chance for at holde investeringen hjemme. En energirenovering kan halvere din varmeregning, og dermed betale for noget af investeringen.

Typehuset i 1 plan

Typehuset i 1½ plan med høj tagrejsning

Typehuset i 1 eller 2 plan med fladt tag