Rasmus Bak

Bliv ringet op gratis af Rasmus Bak

Skriv en besked herunder eller ring

Høj funkis

En nedslidt bungalow i ét plan voksede til en moderne funkisvilla i to planer. Æren for den himmelstræbende idé har arkitekt Rasmus Bak fra Baks Arkitekter, og den har givet plads til flere terrasser i haven, fine udsigter over Aarhus Ådal og masser af lysindfald.

Af: Peter Nordholm Andersen
Foto: Pia Enghild

Da Jesper og Annette Bach overtog den nedslidte bungalow, var planen først at bygge til i længden. Men en eftermiddag kom arkitekt Rasmus Bak, som parret kender privat, forbi. Han kravlede op på taget, og her fik han idéen til en helt anden slags udvidelse: At bygge ovenpå.

Ejendomsmæglerens salgsopstilling med foto af det oprindelige hus. Her slog arkitekten de første streger til den nye førstesal. Foto: Privat

De første streger til den nye førstesal blev slået den eftermiddag på et foto i salgsopstillingen, og i dag er den lille bungalow forvandlet til en flot, hvid villa i to etager med tydelig inspiration fra funkisvillaer fra 1930’erne.

Ombygningen er også nomineret til Idéprisen 2015, stiftet af sammenslutningen Danske BoligArkitekter. Prisen uddeles til private boligejere, der med succes har ombygget ældre huse, så de passer til moderne familiers behov.

FAKTA OM HUSET

Familien fik: En moderne funkis­villa i to planer. At bygge i højden har givet mere plads til både have og en glidende over­gang mellem inde- og ude­rum, som var et varmt ønske fra parret. Fra køkken-al­rummet er der ud­gang til en morgen­terrasse, og fra stuen til en aften­terrasse/gård­have. Første­salen har store vin­dues­partier/lys­ind­fald på de tre sider, der får mest sol.

Proces: Arki­tekten har lavet teg­ningerne til bo­ligen i tæt sam­ar­bejde med parret. Arkitekt­råd­giv­ningen om­fattede skitse­for­slag og god­kendelse hos myndig­hederne samt æste­tisk del­råd­giv­ning. Jesper Bach har selv bygget med under­vejs og styret hånd­værkerne, men han an­befaler at lade arki­tekten stå for pro­jekt­ledelsen, det det kræver ind­gående kend­skab til byggeriets faser at styre så stort et pro­jekt. Annette og Jesper har selv an­lagt haven.

Materiale­valg ud­vendigt: Hvid­pudsede mur­sten, tag af sort tag­pap og regn­værn af for­patineret sort alu­minium. Vin­duer fra Ideal­Combi, frem­stillet af træ-komposit-aluminium (yder­side af sort alu, hvid­malet træ på inder­siden). Morgen- og aften­terrassen er op­ført af hårdt massaran­duba-træ.

Materiale­valg ind­vendigt: Corian-bord­plader i køkken og bad. Planker af eg går igen­nem hele bo­ligen, kom­bineret med itali­enske fliser i 60 × 60 cm i bad og entré. Trappens ge­lænder er glas­plader, der også er sat uden på første­salens terrasse­døre som et gen­nem­sigtigt alter­nativ til en fransk altan.

Bygge­pris: 2,5 mio. kr. inkl. arkitekthonorar.

Den oprindelige bungalow på 90 m2 har fået en ny førstesal med udsigt over landskabet og en solfyldt aftenterrasse med trappe til haven.
Familien har hentet inspiration til hoveddøren ved at studere billeder af fortidens funkishuse. Husnummeret er sandblæst ind i det runde glas.
Førstesalen er opført med dispensation fra kommunen. Arkitekten var med i forhandlingerne og lavede bl.a. skyggediagrammer og løsninger til et "nabovenligt" design med højtsiddende vinduer, der forhindrer indkig i naboens have.

Byggeregler gav benspænd

Overbygningen på bungalowen kom dog ikke i stand uden en del forhindringer.  Arkitektens idéer harmonerede nemlig ikke helt med byggereglerne i området. Men ved at inddrage kommunen meget tidligt i processen og dokumentere, at byggeriet ikke ville skabe gener for naboerne, lykkedes det arkitekten at komme i land med en dispensation.

Pladsen under terrassen er udnyttet til et opbevaringsrum, hvor alt fra gasgrill til græsslåmaskiner kan gemmes væk. Det dekorative brænde har derimod fået plads i en fin niche.

Det var lidt af en åbenbaring for os, da Rasmus kom med idéen om hallen. Jo, det kostede nogle kvadratmeter i udnyttelsen, men vi var med på idéen.

I hallen har arkitekten tegnet en elegant og luftig trappeløsning med gelænder i hærdet glas. Husets hall byder velkommen med masser af luft og lys. Det høje rum sikrer en god kontakt mellem værelserne på førstesalen og opholdsarealerne i stueplan.
De store glaspartier i stuen leder automatisk blikket videre ud på terrassen og i haven. Netop den kobling mellem inde og ude er familien ekstra glade for.

Gevinsten ved at bygge ovenpå i stedet for udad er bl.a. at familien har fået mere plads i haven til terrasser og hyggelige uderum. Dertil kommer, at de har fået en flot udsigt over forstaden Åbyhøj og ådalen vest for Aarhus, og endelig har de fået fantastiske lysindfald fra førstesalens store vinduespartier.

Hele indretningen er udtænkt, så den passer til en familie med tre små børn. Der er legezoner i stuen, som ligger i forlængelse af køkken-alrummet, hvorfra der er udgang til aftenterrassen bag huset. Desuden er en stor zone på førstesalen bygget med lette skillevægge, så det er nemmere at lave om på rumfordelingen, når børnene bliver større.

Køkkenet er flyttet til østsiden af huset og har fået udgang til en lille terrasse, hvor morgenkaffen kan nydes. Indretningen er holdt helt enkel med hvide Corian-bordplader, sortlakerede underskabe og hvid højskabsvæg.

FORDELE VED AT BYGGE OVENPÅ

  • Du får mulig­hed for bedre ud­sigt.
  • Det er en god in­vestering, hvis du allige­vel skal skifte tag sam­tidig.
  • Byggeriet kan fore­gå i etaper.

Men vær op­mærk­som på:

  • Hvis dit hus ikke kan bære vægten af en ny første­sal, skal der laves for­stærk­ninger, som kan for­dyre dit bygge­pro­jekt be­tragt­eligt.
  • Om husets arki­tek­tur kan bære det.

Læs mere om at bygge ny førstesal her

Det store spejl får det kompakte rum til at virke større. Skabene under vasken er billige standardskabe, som familien fik limet en flot zebrano-finér på.
Badekarret er af italiensk sten og så tungt, at det blev løftet ind i rummet med en kran, før taget blev lagt på huset.

Opgøret om hallen

Selvom Annette og Jesper var nemme at få med på idéen om en ny førstesal, har de flere gange i processen følt sig positivt udfordret af arkitektens idéer, bl.a. da der skulle findes en løsning på trappen mellem de to etager. Parret ville rigtig gerne have mest muligt ud af kvadratmeterne, og derfor forestillede de sig en minimal trappe. Men Rasmus Bak foreslog i stedet at bruge 2 × 10 kvadratmeter til en hall, der åbner op til førstesalen, så snart man kommer ind ad hoveddøren.

Soveværelset på førstesal har franske altandøre og grønt kig til haven. Bag glasskydedøren er der indrettet et walk-in-closet.

– Det var lidt af en åbenbaring for os, da Rasmus kom med idéen om hallen. Jo, det kostede nogle kvadratmeter i udnyttelsen, men vi var med på idéen, forklarer Jesper.

Rasmus Baks argumenter for hallen var, at den ville binde de to etager bedre sammen og gøre det lettere at se og snakke med børnene, der har værelser på førstesalen.

– Det rum er jeg simpelt hen så glad for. Det er noget af det, vi er allermest tilfredse med, siger Jesper Bach.

Franske altaner og et højtsiddende vinduesbånd giver masser af skønt dagslys i børneværelset.
Himlens lys gennem store vinduer og udsigten over den brede ådal vest for Aarhus er et par af de store gevinster ved at bygge en førstesal oven på det oprindelige hus. Denne udsigt var aldrig blevet mulig, hvis familien havde fastholdt idéen om at bygge ud i længden.

Se også disse historier