Kælderen

En kælder kan være en god mulighed for at få nogle ekstra kvadratmeter i boligen - uden at ændre på husets form og ydre.Du kan bruge din kælder på mange måder: mere opbevaringsplads, et ekstra bad eller værelser til familiens teenagere. Her får du inspiration og gode råd til kælderen og dens mange forbedringsmuligheder

Hvornår er det en god idé at lave en kælder?

En kælder kan være rigtig dejlig at have og giver mulighed for lidt ekstra luft og plads i resten af huset. Mange boligejere foretrækker dog at bygge en ekstra etage på deres hus eller lave en tilbygning, når deres bolig bliver for trang. Dermed er de nemlig sikre på at kunne bruge de nye kvadratmeter til beboelse. Samtidig forbinder mange en kælder med lavloftede, små rum, hvor dagslyset sjældent kigger ned. Men sådan behøver en kælder langt fra at være. Får du kælderen lavet ordentligt, kan den blive et dejligt og anvendeligt sted.

Du bør overveje en ombygning af din kælder hvis:

 • Din have er lille, og du ikke vil bruge den smule have, du har, til en tilbygning.
 • Det vil ødelægge din have, at der skal stå en tilbygning.
 • Du har nået maksimum på den tilladte bebyggelsesprocent på din grund, og derfor ikke må bygge mere.
 • Det vil ødelægge dit hus’ ydre, hvis den får en tilbygning sat på eller en 1. sal.
 • Hvis der er servitutter – det vil sige regler – i din bebyggelse, der siger, at du ikke må ændre på husets udseende med en tilbygning eller en ny 1. sal.


LÆS OGSÅ: Få plads til det hele - Masser af inspiration til din opbevaring

Hvad koster det at lave en kælder?

Alt efter om du skal have lavet en hel ny kælder eller gerne vil have istandsat din gamle kælder, er det to forskellige projekter og priser. Lige meget hvad, er boligens nederste etage dyre kvadratmeter.

Mange tror, at de nemt kan få en kælder med, når de bygger nyt, nu de er i gang. Men selvom du bygger nyt og ikke skal tage hensyn til gamle fundamenter og eksisterende bærende vægge, er en kælder besværlig at konstruere. Den koster derfor mindst lige så meget pr. m² at lave som bygningen over jorden. Og prisen bliver endnu dyrere, hvis jorden er fugtig eller ustabil og derfor kræver ekstra foranstaltninger.

Mange boligejere, der bygger nyt, vælger derfor at prioritere flere kvadratmeter over jorden frem for under jorden i deres budget, hvorfor de fleste nye huse er uden kælder.

Hvis du har en gammel kælder, der skal istandsættes, afhænger prisen selvfølgelig meget af den nuværende stand. Men de fleste kældere i ældre huse (og der findes nærmest kun kældere i ældre huse) er sjældent bygget til beboelse. Ifølge arkitekt Niels Søndergaard Jensen kan prisen derfor nemt havne på 800.000 kr. eller mere, hvis man vil have lavet den anvendelig til beboelse.

LÆS OGSÅ: Arkitekterne fortæller: Det kan du få for 2 millioner kroner

Må du bo i din kælder?

Det er fristende at sende de privatlivshungrende teenagere ned i kælderen, hvor de har egen indgang og masser af fred. Men selvom du har plads i kælderen, er det langt fra sikkert, at den er godkendt til beboelse. Det kan nemlig være sundhedsskadeligt på grund af fugt og dårlig luftkvalitet at opholde sig i længere tid i en kælder, hvorfor bygningsreglementet stiller en lang række krav.

Hvis din kælder ikke er godkendt til beboelse, må du hverken bruge den til soveværelse, opholdsstue eller andet, der betyder, at du opholder dig i længere tid i rummet.

Det betyder omvendt, at du uden at søge tilladelse kan bruge din kælder til vaskerum eller opbevaring. Også andre funktioner som motionsrum, hobbyrum og festrum kan du flytte ned i kælderen og på den måde spare plads i resten af huset.

Hvis du får din kælder godkendt til beboelse, skal du være opmærksom på, at ejedomsværdiskatten vil stige, da dit boligareal er blevet større.

LÆS OGSÅ: 16 skønne og praktiske ideer til børneværelset

PAS PÅ RADON

Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der langsomt siver op til overfladen og blandt andet trænger ind i bygninger. Her sætter det sig på støv og røg. Da radon kommer fra jorden, er der ofte større koncentrationer af radon i et hus’ kælder end på de øvrige etager. Du skal forsøge at undgå radon, da det skader dit lungevæv, hvilket i værste fald kan medføre lungekræft.
Radon i kælderen er kun skadeligt, hvis du opholder dig der i længere tid og bruger det til beboelse.
Du kan undgå radon ved blandt andet at lufte meget ud og indsætte luftventiler, så luften ofte bliver skiftet. Du kan også indsætte et radonsug eller tætne forskellige revner, hvor radon kan trænge igennem.
Du kan undersøge, om dit hjem er ramt af radon ved hjælp af en radonboks, der måler koncentrationen.

FÅ DIN KÆLDER GODKENDT TIL BEBOELSE

Det kan være svært at få godkendt en ældre kælder til beboelse, for mange parametre, som de færreste kældre kan leve op til, skal være i orden, da de kommunerne stiller strenge krav til kælderens indretning og indeklima, før de giver tilladelse til beboelse. Det kan derfor være en god idé at få en arkitekt og andre rådgivere til at hjælpe dig med ombygningen, så du er sikker på, at alt er i orden. Kravene kan du læse i bygningsreglementet.

De vigtigste krav er:

GULV
Dit kældergulv skal mindst et sted i være på samme niveau som jorden udenfor. Hvis dit hus ikke ligger på en skrånendetypo3/ grund, kræver det derfor, at du graver en ydermur til kælderen fri. Sæt gerne en døråbning her og etablér en trappe derned.

VINDUER
Der skal være minimum et vindue ud i det fri fra hver eneste kælderrum. Dette skyldes krav om ordentlig luftcirkulation og flugtveje, hvis det brænder. Disse vinduer behøver ikke være så store, at de kan bruges som flugtveje.

FLUGTVEJE
Der skal være mindst en flugtvej fra kælderen og direkte ud i det fri.  Det kan være et vindue, en dør eller lem. Flugtvejen skal være mindst 1,5 meter høj og bred. Samtidig skal der højst være 1,2 meter mellem gulvet og starten på flugtvejen, så man let kan kravle ud. Åbningen skal være let at åbne.

RUMHØJDE
Der skal være minimum 2,30 meter fra gulv til loft i hele kælderen.

INDEKLIMA
Kælderens indeklima skal være sundt. Det betyder, at der ikke må være koldt og fugtigt eller tegn på skimmelsvamp og radon, der kan skade dit helbred

BEBYGGELSESPROCENT
Før din kælder kan godkendes til beboelse, skal du tjekke at bebyggelsesprocenten tillader en udvidelse af boligarealet. Selvom din kælder lever op til alle de andre krav, vil den ikke blive godkendt til beboelse, hvis dit samlede boligareal med en godkendelse vil overstige den tilladte bebyggelsesprocent. Det er dog kun kælder, hvor loftet ligger over 1,25 meter over terræn (jorden udenfor), der skal medregnes i bebyggelsesprocenten. Er loftet under, tæller det altså ikke med og kan være så stort, du ønsker.

Kilde: Videncentret Bolius

3 TING DU SKAL OVERVEJE, INDEN DU LAVER KÆLDER

 • Hvordan er kælderens umiddelbare tilstand? Er der meget lavloftet? Hvordan er fugtigheden? Og hvad med rumfordelingen og bærende vægge? Ser det helt skidt ud, er det en stor omgang, der nu skal sættes i gang. Omvendt kan det være godt for resten af dit hus, hvis kælderen bliver sat i stand, så både fugt og radon holdes fri af boligen.
 • Har du et uudnyttet loftrum? En kælder er generelt den sidste etage, du skal gå i gang med. Det er nemlig svært at få det godkendt til beboelse, det er dyrt og der er mange flere begrænsninger for anvendelsen end ved en ny 1.sal eller en tilbygning. Hvis du har et uudnyttet loftrum, skal du derfor bruge pladsen dér først. Her kan du samtidig isolere og lave nyt tag på huset, hvis det er gammelt. Når det er sagt, så giver en renoveret kælder et stort komfortløft til hele boligen, hvilket ikke opnås ved en tilbygning.
 • Kan din bolig bære en kælderombygning på 800.000 kroner eller mere? Inden du går i gang med en kælderrenovering, skal du overveje om husprisen kan bære den store investering. Hvor stor en del af investeringen kan du forvente at kunne lægge oven i en salgspris? I nogle områder af Danmark vil det fx bedre kunne betale sig at flytte hen i en anden bolig med mere plads i stedet for at udvide boligarealet. I flere af de store byer, vil investeringen derimod kunne svare sig på sigt.

   Kilde: Arkitekt Niels Søndergaard Jensen

Kan du lave badeværelse i kælderen?

Mangler du et badeværelse i dit hjem, er det oplagt at lavet et i kælderen. Her kan der være plads til et stort badeværelse, som du ikke har plads til andre steder.

Et badeværelse tæller desuden heller ikke som et beboelsesrum. Er din kælder ikke godkendt af kommunen til beboelse, er et badeværelse derfor en rigtig god måde at udnytte de ekstra kvadratmeter. Arealet skal dog indregnes i dit beboelsesareal og tæller derfor som en del af bebyggelsesprocenten af din grund. Den skal du derfor stadig holde dig indenfor.

LÆS OGSÅ: Arkitektens bedste ideer til badeværelset

Det kan være en fordel at placere dit kælderbadeværelse under dit badeværelse på etagen over, da kloakrør og vandrør dermed ikke behøver at blive flyttet. Et badeværelse er dog alligevel et meget dyrt rum at etablere.

Det er vigtigt, at du indsætter en fugttæt membran og mekanisk ventilation i dit badeværelse, så det ikke laver fugtskader i din kælder.

SE MERE FRA ARKITEKT RASMUS SKAARUPS KÆLDERBAD, DER ER VIST PÅ BILLEDET, HER

5 GODE RÅD TIL KÆLDERBADET

- Tænk over placering – gå efter mest mulig dagslys. Det at forære sig selv et vindue betyder mere, end man tror.

- Acceptér, at du ikke kan ændre på placeringen af husets kloak, og at denne er central. Spildevandet skal kunne løbe nedad – og så må orienteringen af lys nødvendigvis komme i anden række.

- Spar ikke på gulvet. Få gravet ud til den gulvvarme, der vil gøre det til en fornøjelse at stå ud af badet på et lunt gulv.

- Undgå indvendig isolering samt at beklæde væggen med plader, brædder og andre organiske materialer, da det mangedobler risikoen for skimmelsvamp.

- Prioritér et indvendigt omfangsdræn eller et udvendigt, der dog er dyrere. Det er din bedste forebyggelse mod, at du får fugt og vand i kælderen.

Arkitektens råd til kælderen

Arkitekt Niels Søndergaard Jensen har lavet mange kældere i sin tid som arkitekt. Her giver han dig fire gode råd til dit kælderprojekt.

 • Få mere dagslys i din kælder, når du alligevel er i gang med at renovere kælderen udefra. Øg vinduesarealerne ved at sænke jordniveauet ude foran, så vinduerne kan begynde længere nede. Det giver et bedre og rarere dagslys i rummene end de traditionelle lyskasser, mange kældere er udstyret med.
 • Hvis din kælder er fugtig, kan hele dit hus vinde på, at du ombygger og renoverer den. Fugt er nemlig rigtig dårligt for dit hus’ og i særdeleshed dit og din families helbred, da det kan sætte sig i hele huset og give sundhedsskadelig skimmelsvamp gode vækstforhold. Desuden er fugtig luft dyrere at opvarme end tør luft. Du vil derfor få en bedre komfort i hele huset samt en mindre varmeregning efter en kælderrenovering.  Ved en kælderrenovering er der også gode muligheder for at løse et eventuelt problem med radon i boligen.
 • Der er ingen grund til kun at lave din kælder brugbar til opbevaring, vaskerum eller lignende. Vil du ombygge din kælder, kan du lige så godt gå hele vejen og lave det ordentligt, så du kan lide at være der og har mulighed for at bruge det til et hobbyrum eller et gæsteværelse. Da de fleste kældre er lavloftede, indebærer en typisk kælderrenovering, at gulvniveauet skal sænkes og alle fundamenter skal understøbes. Da det er de første 10 cm., gulvet sænkes, der er dyrest, kan du ligeså godt sænke gulvet 20 eller 30 cm, så der kommer en rar loftshøjde.
 • Tænk over dine boligbehov og planløsninger i huset, så den renoverede kælder sammen med den øvrige bolig udgør en hensigtsmæssig helhed. Både her og nu men også på sigt i takt med at børnene bliver ældre. Det kan være problematisk at få kælderen godkendt til beboelse hos kommunen, men en renoveret kælder kan alligevel bidrage til at give familien ”luft”, hvis pladsen i boligen begynder at blive trang.

Se boligreportager med kældere her

Fugt er kælderens værste fjende

Mødet med en kold og klam luft, der river lidt i næsen. De fleste kender den væmmelige fornemmelse, når de bevæger sig ned i en kælder.

Fugt er en hyppig men uvelkommen gæst i kælderen, hvor den ikke kun ødelægger de ting, du opbevarer, men også kan føre til skimmelsvamp og dårligt indeklima, der er skadelig for både dit eget og husets helbred. Men heldigvis er det muligt at komme af med fugten. Det gælder bare om at gøre det ordentligt fra starten.

Spring ikke over, hvor gærdet er lavest
Du har sikkert hørt, at fugt og kulde skal bekæmpes med en bedre isolering. Derfor kan det være fristende at banke isoleringsmåtter og gipsplader op på de fugtige og grimme kældervægge. Men indvendig isolering af en fugtig kælder, er en rigtig skidt idé. Du skaber nemlig de perfekte betingelser for vækst af skimmelsvamp, og når du samtidig har gemt det hele væk bag nydelige gipsplader, har svampen god mulighed for at vokse og brede sig i mange år uden at blive opdaget.

Sådan bekæmper du fugt i kælderen
Hvis du vil slippe helt af med fugten og samtidig gøre kælderen mere beboelig, er en udvendig efterisolering en effektiv løsning – også selvom det er dyrt og lidt besværligt. Det kræver nemlig, at man graver soklen fri og monterer en fugtspærrer og isoleringsmåtter direkte på kælderydervæggen. Er kælderen ekstra fugtig, vil det ligeledes være en god idé at lægge et såkaldt omfangsdræn langs soklen. Et omfangsdræn er en slags tagrende nede i jorden, som leder vandet væk fra dit hus og ud i kloakken. Et sådant dræn er en effektiv og god løsning, der vil sikre dig en tør kælder. Du skal dog være forberedt på, at det let kan koste 100.000 kr.

Små justeringer batter også
Indvendigt skal du fjerne eventuelle gipsplader og træpaneler fra ydervæggene og i stedet male med en åndbar maling, der tillader fugten at slippe ud af dine vægge.

Herudover er det vigtigt, at kælderen er godt ventileret, dvs. at du både får fjernet den fugtige luft og får tilført ny og frisk luft. Den simpleste måde at ventilere kælderen på, er at åbne vinduerne og skabe gennemtræk. Om sommeren må du dog først lufte ud om aftenen og over natten, da der ellers vil skabes kondens – og dermed fugt - på grund af mødet mellem varmen udenfor og kulden i kælderen. Alternativt kan man montere en mekanisk udsugning med fugtstyring, der tænder automatisk, når rumfugten bliver for høj.  

Husk også at møbler og kasser bør placeres nogle centimeter fra væggene, så du undgår, at der samles fugt her. Tørring af vasketøj, kan øge fugtniveauet i din kælder, tør derfor tøj et andet sted.

 

9 TEGN PÅ FUGT OG SKIMMEL I DIN KÆLDER

1. Puds og maling skaller eller laver bobler.

2. Saltudblomstring på vægge, gulve og lofter (hvidlige plamager af udfældede salte, der er udskilt på grund af opstigende fugt).

3. Mørke plamager på vægge, gulve, loftet og ting i din kælder.

4. Skimmel på bagsiden af plader og beklædninger

5. Fugt i træværk.

6. Fugtskader på kasser, reoler og andet i din kælder

7. Fugtskjolder på loftet

8. Lugt af mug

9. Fugtige og kolde ydervægge i kælderen

LÆS MERE OM KÆLDERE

Bolius.dk om et radonfrit hjem

Bolius.dk om love og regler i kælderen

Bolius.dk om oversvømmelse og skybrud

Bolius.dk om isolering af kælderen

Bolius.dk om etablering af kælder

KÆLDER, TILBYGNING ELLER 1.SAL?

Kælder

FORDELE

- Tæller (i de fleste tilfælde) ikke som en del af grundens tilladte bebyggelsesprocent

- Tager ikke plads fra haven

- Ændrer ikke på hustes form og udseende

- Giver "gulvvarme" til stueetagen

 

ULEMPER

- Svært at få godkendt til beboelse

- Kan blive ramt af oversvømmelse ved skybrud

- Har ofte lidt dagslys

- Kan lide af fugtproblemer

- Kan lide af lavt til loftet og andre begrænsninger grundet et hus ovenpå

- Giver gener under byggeriet

- Du skal tage hensyn til rør, varmeanlæg og andre ting, der er samlet i kælderen

Tilbygning

FORDELE

- Kan bruges til beboelse

- Har masser af dagslys

- Kan have højt til loftet

- Frihed til at bygge, hvad man har lyst til

- Du kan sagtens blive boende i dit hovedhus uden så store gener, mens byggeriet står på.

 

ULEMPER

- Skal holde sig inden for bebyggelsesprocenten

- Skal overholde eventuelle servitutter om fx udseende på huse i området

- Tager plads fra haven

- Ændrer på husets ydre – måske passer tilbygning og hovedhuset slet ikke sammen.

1. sal

FORDELE

- Tager ikke af havens areal

- Kan bruges til beboelse

- Har masser af dagslys

- Kan have højt til loftet

- Du kan bygge, hvad du vil


ULEMPER

- Tæller som en del af bebyggelsesprocenten

- Ændrer på husets ydre

- Giver gener i husets underetage under opførelse

- Skal overholde eventuelle servitutter for området

Se mere om ny førstesal her

Se flere temasider her