Løsning 2

Denne løsning gælder for huse fladt tag, letbetonvægge og krybekælder. Lad dig inspirere af løsning 2, hvis du bor i en af disse hustyper:

Energipotentiale

Kan flyttes fra energimærke G til energimærke C.

Forslag til energiforbedringer af klimaskærmen

  • Efterisolering af tag og tagrem

Efterisolering af flade tage med tagpap udføres nemmest som en udvendig efterisolering oven på den eksisterende tagbelægning.

Læs mere hos Videncenter for energibesparelser i bygninger 

Tagremmen er bunden af tagkonstruktionen – dvs. det træ, som hele konstruktionen er fastgjort til. Den kan efterisoleres både indvendigt eller udvendigt.

Læs mere om efterisolering af tagrem hos Videncenter for energibesparelser i bygninger 

  • Udskiftning af ovenlyskupler

Når du alligevel efterisolerer taget, kan det betale sig at udskifte ovenlyskuplerne til lavenerginiveau.

Læs om fordelene hos Videncenter for energibesparelser i bygninger

  • Udskiftning af yderdøre, termoruder eller vinduer

Læs mere om at skifte til nye energiruder her på siden

  • Efterisolering af gulv over krybekælder

Læs hos Energistyrelsen hvordan og hvorfor

Tjek også Videncentret Bolius’ guide til efterisolering af krybekælderen 

  • Efterisolering af sokkel

Soklen er den nederste, bærende del af murene i en bygning. Det kan anbefales af efterisolere soklen i forbindelse med, at du alligevel skal isolere ydervægge, etablere omfangsdræn eller af anden grund får gravet op omkring huset.

Læs mere om efterisolering af sokkel hos Energistyrelsen

  • Muligheder for forbedring af husets varmeinstallation

Et mere effektivt varmeanlæg er også en kilde til besparelser. Hvilken varmeløsning du bør vælge, afhænger af din nuværende opvarmningsform, samt om du har adgang til fjernvarme.

Læs om mulighederne og deres fordele og ulemper her på siden