Bliv ringet op gratis af Bo Blichfeldt

Skriv en besked herunder eller ring

Bo Blichfeldt

Vores ønske er at kunne hjælpe dig som boligejer og bygherre i en ofte vanskelig proces, fra beslutningen om at ville bygge og indtil byggeriet er realiseret. Med en nænsom, pædagogisk og psykologisk vinkel vil vi forsøge, at nedbryde og opbløde de ofte stive problemfyldte processer til en harmonisk og tryk proces for vores kunder. Vi har prøvet de fleste byggeprocesser, og vi formår at vejlede og forberede kunden optimalt omkring de forventede aktiviteter under en byggeproces.

Uddannelser

  • Bygningskonstruktør
  • Certificeret Passivhus designer

Besøg arkitektens hjemmeside her: Blichfeldt Arkitekter

Ydelser og priser
Kontakt og idé
2.500 kr.
Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.


Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.


Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.


Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.
Skitseprojekt og økonomisk overslag
1.150 kr.
3D illustrationer
1.000 kr.
Myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse
1.150 kr.
Teknisk projektering og hovedprojekt
1.150 kr.
Udbudsprojekt og kontrahering
1.150 kr.
Byggeledelse
1.250 kr.
Fagtilsyn
1.250 kr.
Energiberegning
12.000 kr.
Varmetabsberegning
5.500 kr.
Energimærkning af helårsboliger
8.800 kr.
Køberrådgivning
4.400 kr.
Sælgerrådgivning
4.400 kr.
Feng shui og helende arkitektur
1.200 kr.
Certificeret passivhusrådgivning
1.200 kr.