Bliv ringet op gratis af Rasmus Skaarup

Skriv en besked herunder eller ring

Rasmus Skaarup

2r arkitekter varetager idéudvikling, projektering og koordinering af byggeopgaver i forbindelse med byggeri for private. De tre ovennævnte opgaver er lige vigtige, fordi det hele til syvende og sidst hænger sammen i en stor helhed. Tilblivelsesprocessen fra idé til byggeri er sammensat og stiller store og mangeartede krav til den, som varetager opgaven. Helhed er derfor et naturligt ankerpunkt i vores arbejde og opgavebesvarelser. Vi er arkitekter.

Besøg arkitektens hjemmeside her: 2r arkitekter ApS

Ydelser og priser
Kontakt og idé
Pris efter aftale
Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.


Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.


Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.


Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.