Bliv ringet op gratis af Thomas Hjort

Skriv en besked herunder eller ring

Thomas Hjort

I mit arbejde med boligprojekterne arbejder jeg med stor respekt for dine individuelle ønsker, krav og behov. Den overordnede økonomi og tidsplan forventningsstyres via de første idéer og mødeskitser. Drømmene konkretiseres på papir og udgør senere en del af din dagligdag. Efter 10 intense og fokuserede år i Bolius med mange byggerier for private boligejere, viderefører m4 Arkitekter de gode principper, værdier og ydelser fra Bolius' arkitektrådgivning.

Uddannelser

  • arkitekt maa, arkitektforeningen
  • Design, møbel og rum, Kunstakademiets designskole
  • Energirådgiver - Teknologisk Inst.

Besøg arkitektens hjemmeside her: m4 Arkitekter P/S

Ydelser og priser
Kontakt og idé
6.000 kr.
Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.


Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.


Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.


Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.
Skitseprojekt og økonomisk overslag
1.200 kr.
Ansøgning om byggetilladelse
1.200 kr.
Teknisk projektering udbud og kontrahering
1.200 kr.
Byggeledelse og tilsyn
1.200 kr.
Energiberegning
8.400 kr.
Varmetabsberegning
6.000 kr.
Rentabilitetsberegning
3.600 kr.
Bedre Bolig plan
8.400 kr.
Energimærkningen af helårsboliger
7.200 kr.
Køberrådgivning
3.600 kr.
Sælgerrådgivning
3.600 kr.

Se mine projekter