Bliv ringet op gratis af Uffe Topsøe-Jensen

Skriv en besked herunder eller ring

Uffe Topsøe-Jensen

Monomal I Atelier for arkitektur & Design I Rum & bygningers kvalitet er af stor betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. En bolig skal fortælle sin egen historie. Den kan være ny eller gammel, men den skal inspirere, udfordre og forbedre den måde vi lever på. God og unik arkitektur opstår i et tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt, hvor synergi, tillid og gensidig forståelse skaber optimale rammer for udviklingen af kvalitative boliger.

Uddannelser

  • Cand.arch//Arkitekt MAA

Besøg arkitektens hjemmeside her: Monomal ApS

Ydelser og priser
Kontakt og idé
Pris efter aftale
Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.


Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.


Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.


Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.