anomst indgang tilbygning

Bliv ringet op gratis af Niels Søndergaard Jensen

Skriv en besked herunder eller ring

Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus

Tilbygning til fritliggende hus

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra.

Boligejeren fik disse resultater fra projektet

 • Mere plads
 • Flere rum
 • Ældrevenligt design

Niels Søndergaard Jensen, Ar-Kon ApS

I mit arbejde lægger jeg vægt på helhederne omkring de gode menneskelige rammer.…

Se billeder af projektet

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

Det er vigtigt at det er let og overskueligt, at finde ind til hoveddøren. Indgangen skal ligeledes helst placeres, så der kommer et minimum af interne ganglinjer, så boligarealt udnyttes så optimalt som muligt.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Entré
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Entré

Det er vigtigt at det er en behagelig oplevelse at komme hjem samt at byde gæster velkommen indenfor. I forbindelse med dette projekt, skal der også være manøvreplads til en el-kørestol. Der er her brugt lyse og venlige materialer, der tager godt imod.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Entré
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Entré

Kommunen var i forbindelse med dette projekt ikke villig til at acceptere mere end 1 % overskridelse af bebyggelsesprocenten. Det var derfor ekstra vigtigt, at udnytte de relativt få kvadratmeter optimalt, men stadig med den nødvendige manøvreplads.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus,
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus,

I tilbygningen er der arbejdet med at finde en balance imellem de funktionelle krav og oplevelsen af at være "hjemme". Vinduesplaceringerne giver udsyn til skoven og dagens gang fra sengen og med den valgte gardinløsning, kan privatlivet afskærmes.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Bad/toilet
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Bad/toilet

Badeværelset er placeret i direkte tilknytning til soveværelset, så den daglige pleje kan foregå uforstyrret af boligens øvrige aktiviteter. Badeværelset er udstyret med de nødvendige faciliteter, der er placeret med god plads til at komme rundt i rummet.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Bad/toilet
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Bad/toilet

For at badeværelset fungerer efter hensigten, er der mange detaljer, der skal tages højde for. Gulvet er fx udført med ensidigt fald til gulvafløbet i hjørnet. Derved undgår man både at gulvet står med badevand og at der er et "hul" ned i brusenichen.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Værelse
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Værelse

Som følge af ejers handicap er det ikke let at besøge familie og venner. Der er derfor indbygget 2 hemse i tilbygningen, for at få plads til overnattende besøgende. Vinduerne giver både mulighed for udluftning og fungerer som redningsåbning.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Værelse
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Værelse

Med den trange plads er det vigtigt, at arealerne udnyttes optimalt. Rummene er udformet så de er fleksible i anvendelsen. Det kan være legerum til børnebørn, ekstra soveplads eller vinteropbevaring. I skunken er der indbygget opbevaringsplads i tillæg.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

I forbindelse med placering af en tilbygning er der mange faktorer, der skal tages højde for. Funktioner som fx ganglinjer, dagslys, proportionerne af de forskellige bygningsdele, materialevalg, formgivning af uderummene er nogle blandt flere aspekter.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

I skitseringsfasen arbejdes der med forskellige muligheder for at formgive tilbygningen. Der arbejdes både med plantegninger og 3D, så samspillet imellem nyt og gammelt vurderes både ude og inde. 3D tegninger er en stor hjælp for mange bygherrer.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

En grundigt foranalyse og skitseringsforløb er det bedste bidrag til at det færdige projekt i videst muligt omfang lever op til ejers forventninger. Det gælder om at få det bedst mulige beslutningsgrundlag når man står overfor store beslutninger.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

Processen starter med en grundig samtale med ejer om deres ønsker og behov samt registrering af de eksisterende forhold. Her er det indgangspartiet, der giver adgang til havesiden samt carporten. Disse forhold skal bevares i projektet.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus,
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus,

Når skitsefasen er afsluttet, byggetilladelsen er på plads og tilbuddene er hentet hjem, kan byggeriet starte op med udgravning og støbning af fundamentet. Der er forinden indhentet sammenlignelige tilbud på baggrund af et detaljeret tilbudsmateriale.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

Tilsyn med byggeriet er en del af den aftale der er lavet med ejer. Selvom at projektet er grundigt gennemarbejdet, kan der komme detaljer op, der skal findes løsninger på i samarbejde med den pågældende håndværker.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus, Indgangsparti
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus, Indgangsparti

Selvom forløbet kan føles at vare i evigheder, så oprinder dagen, hvor den sidst håndværker forlader byggeriet. Der er forinden lavet afleveringsgennemgang og eventuelle mangler er afhjulpet. Det er nu tid til at nyde de nye faciliteter.

Som følge af hjerneblødninger blev den ene af ejerne lammet og fik brug for omfattende pleje døgnet rundt. Planløsningen i deres bolig var meget uhensigtsmæssig, i forhold til familiens nye livssituation. Det var presserende nødvendigt, at der blev lavet en tilbygning, med de bedst mulige rammer for pleje døgnet rundt, samtidig med at boligen i øvrigt skulle fungere hensigtsmæssigt. Tilbygningen skulle også rumme sengepladser til brug når børn og børnebørn kom på overnattende besøg langvejs fra., Tilbygning, Fritliggende hus,
Handicapvenlig tilbygning til helårsbeboet sommerhus,

Det samlede tegningsgrundlag bidrager til at formgive, afklare og formidle ideer til bygherre, kommune, tilbudsgivere og de udførende håndværkere. Sammen med den løbende dialog til alle projektets parter er tegningerne det bærende i ethvert projekt.

 • Det er vigtigt at det er let og overskueligt, at finde ind til hoveddøren. Indgangen skal ligeledes helst placeres, så der kommer et minimum af interne ganglinjer, så boligarealt udnyttes så optimalt som muligt.
 • Det er vigtigt at det er en behagelig oplevelse at komme hjem samt at byde gæster velkommen indenfor. I forbindelse med dette projekt, skal der også være manøvreplads til en el-kørestol. Der er her brugt lyse og venlige materialer, der tager godt imod.
 • Kommunen var i forbindelse med dette projekt ikke villig til at acceptere mere end 1 % overskridelse af bebyggelsesprocenten. Det var derfor ekstra vigtigt, at udnytte de relativt få kvadratmeter optimalt, men stadig med den nødvendige manøvreplads.
 • I tilbygningen er der arbejdet med at finde en balance imellem de funktionelle krav og oplevelsen af at være "hjemme". Vinduesplaceringerne giver udsyn til skoven og dagens gang fra sengen og med den valgte gardinløsning, kan privatlivet afskærmes.
 • Badeværelset er placeret i direkte tilknytning til soveværelset, så den daglige pleje kan foregå uforstyrret af boligens øvrige aktiviteter. Badeværelset er udstyret med de nødvendige faciliteter, der er placeret med god plads til at komme rundt i rummet.
 • For at badeværelset fungerer efter hensigten, er der mange detaljer, der skal tages højde for. Gulvet er fx udført med ensidigt fald til gulvafløbet i hjørnet. Derved undgår man både at gulvet står med badevand og at der er et "hul" ned i brusenichen.
 • Som følge af ejers handicap er det ikke let at besøge familie og venner. Der er derfor indbygget 2 hemse i tilbygningen, for at få plads til overnattende besøgende. Vinduerne giver både mulighed for udluftning og fungerer som redningsåbning.
 • Med den trange plads er det vigtigt, at arealerne udnyttes optimalt. Rummene er udformet så de er fleksible i anvendelsen. Det kan være legerum til børnebørn, ekstra soveplads eller vinteropbevaring. I skunken er der indbygget opbevaringsplads i tillæg.
 • I forbindelse med placering af en tilbygning er der mange faktorer, der skal tages højde for. Funktioner som fx ganglinjer, dagslys, proportionerne af de forskellige bygningsdele, materialevalg, formgivning af uderummene er nogle blandt flere aspekter.
 • I skitseringsfasen arbejdes der med forskellige muligheder for at formgive tilbygningen. Der arbejdes både med plantegninger og 3D, så samspillet imellem nyt og gammelt vurderes både ude og inde. 3D tegninger er en stor hjælp for mange bygherrer.
 • En grundigt foranalyse og skitseringsforløb er det bedste bidrag til at det færdige projekt i videst muligt omfang lever op til ejers forventninger. Det gælder om at få det bedst mulige beslutningsgrundlag når man står overfor store beslutninger.
 • Processen starter med en grundig samtale med ejer om deres ønsker og behov samt registrering af de eksisterende forhold. Her er det indgangspartiet, der giver adgang til havesiden samt carporten. Disse forhold skal bevares i projektet.
 • Når skitsefasen er afsluttet, byggetilladelsen er på plads og tilbuddene er hentet hjem, kan byggeriet starte op med udgravning og støbning af fundamentet. Der er forinden indhentet sammenlignelige tilbud på baggrund af et detaljeret tilbudsmateriale.
 • Tilsyn med byggeriet er en del af den aftale der er lavet med ejer. Selvom at projektet er grundigt gennemarbejdet, kan der komme detaljer op, der skal findes løsninger på i samarbejde med den pågældende håndværker.
 • Selvom forløbet kan føles at vare i evigheder, så oprinder dagen, hvor den sidst håndværker forlader byggeriet. Der er forinden lavet afleveringsgennemgang og eventuelle mangler er afhjulpet. Det er nu tid til at nyde de nye faciliteter.
 • Det samlede tegningsgrundlag bidrager til at formgive, afklare og formidle ideer til bygherre, kommune, tilbudsgivere og de udførende håndværkere. Sammen med den løbende dialog til alle projektets parter er tegningerne det bærende i ethvert projekt.

Plantegninger

I forbindelse med skitseringen og projekteringen, har der udover en tæt dialog med ejer, været en dialog med hjemmeplejen, så der også er opnået gode arbejdsforhold for plejerne. Der er indarbejdet en række nødvendige hjælpemidler., Fritliggende hus, Plantegning
Skitseforløbet tager udgangspunkt i den tætte dialog med kunderne omkring deres behov og økonomi. I dette projekt var der en stor udfordning med at få kommunen med til at bevillige en dispensation i forhold til overskridelse af bebyggelsesprocenten., Fritliggende hus, Plantegning
Tegningsmaterialet har mange funktioner i et byggeprojekt. I skitseringsfasen er det der, hvor ideer tager sin første form. Skitsetegningen bidrager samtidig til arkitektens formidling af sine ideer til bygherre., Fritliggende hus, Plantegning
Få nyt fra Danske BoligArkitekter
Få nyt fra Danske BoligArkitekter Læs mere ›