Køreplan til nyt hus

Det kan virke som et uigennemskueligt mysterium at finde hoved og hale i et byggeprojekt. For hvordan kommer man fra de første spæde ideer til et færdigt og vellykket hus? Her får du hjælp til den svære kronologi i dit byggeprojekt.   

Tekst: Louise Skøtt Gadeberg m.fl.  
Foto: Andreas Mikkel Hansen

1. Idémødet - Få inspiration og kom godt i gang

Alle vellykkede byggeprojekter begynder med en god idé. Det er denne idé, der skal bære projektet videre, og derfor er det helt afgørende, at du finder den rigtige fra starten. Arkitekter har en særlig evne til at se de muligheder, du ikke selv har fantasi til at forestille dig, og de kan tegne originale løsninger, der er skræddersyet specifikt til dine ønsker og din økonomi. De har sans for gode detaljer og blik for rumlige sammenhænge. Det betyder, at du får en større helhed i dit projekt, og at du får tænkt de store linjer igennem, så æstetik, form og funktion går op i en højere enhed.

Det gør arkitekten for dig ved idémødet:

 • Hjælper dig med at analysere og prioritere dine behov.  
 • Vurderer de arkitektoniske muligheder på grunden.
 • Kommer med nye, kreative ideer og give feedback på dine egne.
 • Laver en realistisk vurdering af dit budget.
 • Skaber overblik over tidsrammen.  


Pris: Individuel timepris. Spørg arkitekten.

Læs mere om hvordan du forbereder dig til idémødet her

2. Skitsefasen - Se, hvordan dit hus kommer til at se ud

Efter det indledende idémøde skal dine og arkitektens ideer omsættes til virkelighed – til rigtige tegninger. Tegningsmaterialet kaldes et skitseforslag, og det er arkitektens første konkrete udspil til dit nye hus.
Skitseforslaget giver dig et foreløbigt indtryk af, hvordan huset kommer til at se ud, hvor meget det vil koste, og hvor lang tid det vil tage at føre din boligdrøm ud i livet. Husk at du hverken kan søge byggetilladelse eller bygge efter et skitseforslag!

Det gør arkitekten for dig i skitsefasen:

 • Laver tegninger af grundplan og facader samt rumlige skitser.
 • Udformer et økonomisk overslag, som du kan bruge i låneforhandlingerne med banken.
 • Laver en tidsplan – et realistisk bud på, hvornår dit byggeprojekt kan stå færdigt.
 • Kommer med forslag til materialer og farver.
 • Undersøger om der er særlige forhold ved din byggegrund, fx om der er jordbundsforhold, der kræver særlige geotekniske analyser.

Pris: Ca. 20.000-25.000 kr. for et skitseforslag til et nyt hus.

 

 

Foto: Andreas Mikkel Hansen. Arkitekt: Uffe Topsøe-Jensen, Monomal.

3. Godkendelsen - Arkitekten får dit byggeprojekt godkendt

Du skal overholde en lang række love og regler, når du bygger nyt hus. Før du sætter byggeriet i gang, skal du have en byggetilladelse fra kommunen, og når byggeprojektet er afsluttet, skal du have tilladelse til at tage det i brug. Det kræver en hel del papirarbejde. Dokumenterne kaldes et myndighedsprojekt. Og du bærer selv ansvaret for lovligheden i dit byggeri, og kan virkelig komme juridisk og økonomisk i klemme, hvis projektet er ulovligt eller der mangler vigtig dokumentation.

Det gør arkitekten for dig i godkendelsesfasen:

 • Undersøger kommunens krav i forhold til byggetilladelse.
 • Udarbejder en detaljeret beskrivelse af byggeprojektet som grundlag for byggetilladelsen.
 • Søger din kommune om byggetilladelse.
 • Indsamler dokumentation for, at byggeriet overholder lokalplan, gældende regler ift. energikrav og bygningsreglement, så huset kan ’færdigmeldes’ af kommunen.


Pris: Skitseprojektet og myndighedsgodkendelsen hænger naturligt sammen, og derfor vil du ofte kunne få en samlet prise for begge opgaver.  Prisen afhænger desuden af, hvor mange tegninger du allerede har af din bolig, og om der eventuelt skal laves nye. Husk at kommunen tager et byggesagsgebyr på 500-20.000 kr. Gebyret varierer fra kommune til kommune.

Læs mere
om regler og pligter, når du bygger nyt.

4. Projektet detaljeres - Arkitekten laver tegninger og grundige beskrivelser

Udførlige tegninger og beskrivelser er det bedste værn mod byggesjusk og økonomiske overraskelser. Arkitekter kalder det et hovedprojekt, men i virkeligheden er det en detaljeret beskrivelse af dit byggeprojekt med tegninger, energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser samt tidsplan. Projektmaterialet giver dig – og de håndværkere, der skal udføre byggeriet - overblik over projektet, og den sikrer, at I alle er enige om, hvad der skal laves, hvordan og med hvilke materialer.

Det gør arkitekten for dig i projektfasen:

 • Laver arbejdstegninger og detaljetegninger.
 • Udformer bygge- og materialebeskrivelse.
 • Laver tidsplan over de forskellige byggefaser.
 • Foretager varmetabsberegning, der er lovpligtig og viser din boligs energiforbrug og isoleringsevne.
 • Laver udbudsbrev og tilbudsliste til håndværkerne, der skal byde på opgaven.


Pris: Afhænger af projektets natur. Arkitektens honorar kan aftales på mange måder: Som en fastsat timesats, som en fast pris eller som en procentsats af den samlede byggesum. Som tommelfingerregel vil udgifterne til arkitekten typisk udgøre 10-15 % af den samlede byggesum.

Foto: Andreas Mikkel Hansen. Arkitekt: Uffe Topsøe-Jensen, Monomal.

5. Kontraktfasen - Arkitekten hjælper med håndværkere og kontrakter

Med arkitektens udførlige projektmateriale, kan du høste fordelen nu, hvor håndværkeraftalerne skal forhandles på plads. Håndværkerne afgiver nemlig tilbud ud fra de samme tegninger og beskrivelser, og derfor bliver det nemmere at sammenligne priser.  

Det gør arkitekten for dig i kontraktfasen:

 • Akitekten ved hvad, det koster at bygge og kan i nogle tilfælde forhandle en bedre pris hjem, end du selv kan.
 • Tjekker afgivne tilbud for smuthuller og ”det med småt”, som du selv let overser.
 • Hjælper dig med at indgå holdbare kontrakter, så du ikke bliver taget ved næsen eller overrasket over alle de ting, der så alligevel ikke var med i prisen.


Pris: Ca. 8.-12.000 kr. for indhentning af tilbud, vurdering af indkomne tilbud og indgåelse af de endelige kontrakter med håndværkere og entreprenør.

Læs mere om hvordan du holder styr på byggeøkonomien her

6. Byggefasen - Arkitekten styrer dine håndværkerne og sikrer kvaliteten i byggeriet

Hvad gør du, når håndværkerne ringer midt i arbejdstiden og kræver hurtige svar på byggetekniske problemer og detaljer i dit byggeri, som du ikke har den fjerneste viden om?  Hvordan sikrer du, at arbejdet skrider planmæssigt frem? Det er svært for de fleste – og netop derfor er det en god idé at bruge arkitekten som byggeleder eller tilsynsførende, mens byggeriet står på.

Det gør arkitekten for dig i byggefasen:

 • Som tilsynsfører besøger arkitekten byggepladsen løbende og tjekker kvaliteten af det udførte arbejde. Antallet af tilsyn afhænger af projektets størrelse. Udover tilsyn koordinerer han også de forskellige hold af håndværkere, afholder byggemøder og sørger for, at budget og tidsplan overholdes.
 • Som byggeleder indtager arkitekten en mere fremtrædende rolle, og den type byggeledelse vil typisk være relevant for dig, hvis du har valgt fagentreprise til dit projekt, så der skal holdes styr på mange forskellige håndværkere.


Pris: Afhænger af opgaven og om arkitekten skal fungere som byggeleder eller blot som tilsynsførende. Et byggetilsyn koster fra 12.000 kr. og opefter.