Formål og baggrund

Formålet med Danske BoligArkitekter er at hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne.

Danske BoligArkitekter er etableret i 2012 af Bolius og Danske Arkitektvirksomheder, og drives som en fælles ordning. Danske BoligArkitekter støttes i opstartsfasen økonomisk af Realdania.

Danske BoligArkitekters primære opgave er at oplyse boligejerne om, hvad arkitekter kan bidrage med i forbindelse med større boligforbedringer, og at skabe kontakt mellem boligejerne og kompetente arkitekter.

Der opbygges ikke et overskud i Danske BoligArkitekter. Ordningen skal økonomisk hvile i sig selv, i det de løbende omkostninger dækkes af de deltagende arkitekter, sammen med et engangstilskud fra Realdania.  Derudover kan relevante samarbejdspartnere yde bidrag til ordningen.

Derfor skal du bruge Danske BoligArkitekter

Vælg i menuen til venstre blandt de øvrige afsnit der beskriver, hvorfor og hvordan du bør bruge Danske BoligArkitekter, og hvem du kan kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.