Hvorfor bruge Danske BoligArkitekter?

Som boligejer har du en række fordele ved at benytte en arkitekt, der er medlem af Danske BoligArkitekter. Det er gratis at benytte danskeboligarkitekter.dk samt at finde og kontakte en arkitekt via sitet. Bestiller du en arkitekt gennem ordningen, får du en række fordele.

Erfaring, kompetence og engagement

Alle medlemmer af Danske BoligArkitekter har en anerkendt uddannelse, primært som arkitekt, men også bygningskonstruktører er at finde blandt medlemmerne. Alle medlemmer har dokumenteret erfaring fra en række byggeprojekter for private boligejere. Medlemmerne har endvidere gennemgået en særlig uddannelse indenfor energioptimering af boliger eller kan dokumentere en tilsvarende viden.

Alle medlemmer er indehaver af eller ansat i en virksomhed, der er medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder.

Derudover viser arkitekterne gennem deres medlemskab af Danske BoligArkitekter, at de har en særlig interesse i at hjælpe boligejerne med om- og tilbygninger, mens mange større arkitektvirksomheder primært fokuserer på andre typer af byggeprojekter.

Synlige resultater

Ved at benytte Danske BoligArkitekter får du på forhånd et godt kendskab til både arkitekten og nogle af arkitektens tidligere boligprojekter. På danskeboligarkitekter.dk kan du se eksempler på arkitektens om- og tilbygninger samt nybyggerier, og læse om arkitektens særlige kompetencer og fokusområder.

Hvis du vælger at benytte en af ordningens arkitekter, opfordrer vi dig til at lade arkitekten vise jeres fælles projekt på ordningens hjemmeside.

Pris

Arkitektens løn kan aftales på mange måder: som en fastsat timesats, som en fast pris eller som en procentsats af den samlede byggesum.

Desuden afhænger prisen af dit projekts natur – er det en tilbygning, ombygning eller renovering, som du ønsker? Bor du i et parcelhus fra 70’erne eller en murermestervilla fra 50’erne?

På danskeboligarkitekter.dk kan du se eksempler på, hvad rådgivning koster hos de enkelte arkitekter, og hvad det koster at holde første møde (kaldet ”Kontakt og Idé”) med den pågældende arkitekt.

Danske BoligArkitekter har ikke fastlagt fælles priser for rådgivning gennem ordningens medlemmer – der er altså fuld konkurrence mellem de deltagende arkitekter. 

Kundetilfredshed

Danske BoligArkitekter spørger ind til kundetilfredsheden hos alle boligejere, der kontakter en arkitekt via danskeboligarkitekter.dk

Skulle der være tilfælde, hvor boligejeren og arkitekten ser forskelligt på en indgået aftale, kan Danske BoligArkitekter deltage i afklaringen. Skulle dette ikke skaffe en tilfredsstillende løsning, har boligejeren mulighed for at klage til Arkitektforeningens Retsudvalg. Kontakt Danske BoligArkitekter for yderligere information herom.

Særlig erfaring i privat boligbyggeri

Arkitekterne hos Danske BoligArkitekter skal dokumentere tilstrækkelig praktisk erfaring med småhusarkitektur, dvs. kunne rådgive boligejere i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering af villaer, en- og tofamilieboliger, parcelhuse og tilsvarende, for at kunne være en del af ordningen. De skal også kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn. Derudover skal arkitekterne dokumentere at have gennemført mindst fem projekter inden for hver af de ydelser eller produktpakker, som tilbydes.

Arkitekterne garanterer deres faglige niveau ved at være del af brancheforening Danske Arkitektvirksomheder. Du kan læse mere om Danske Arkitektvirksomheder og deres krav til medlemmer her.

Arkitekterne er dækket af forsikring

Alle medlemmer i Danske BoligArkitekter er dækket af Danske Arkitektvirksomheders særlige ansvarsforsikring, der modsat arkitektens almindelige ansvarsforsikring, også dækker rådgiveransvar, selvom arkitekten skulle lukke sin virksomhed. Det giver dig en ekstra tryghed, når du indgår en aftale om arbejdet med en arkitekt.