Om Danske Arkitektvirksomheder og Bolius

Bolius Boligejernes Videncenter A/S (Bolius) og Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) har sammen etableret Danske BoligArkitekter, idet de to organisationer har en fælles interesse i et øget samarbejde mellem boligejerne og arkitekterne.

Bolius er en helejet Realdania-virksomhed, hvis mission er at øge livskvaliteten for boligejerne. Bolius er Danmarks største, uvildige formidler af viden og rådgivning til boligejere, og det er Bolius’ overbevisning, at boligejerne opnår de bedste resultater ved at inddrage arkitekter i forbindelse med større boligforbedringer.

Danske Arkitektvirksomheder er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder, og har størstedelen af arkitektvirksomheder i Danmark som medlemmer. Danske Arkitektvirksomheder arbejder for arkitekternes involvering i alle relevante sammenhænge, herunder i det private boligbyggeri.

I Danske BoligArkitekter varetager Bolius kommunikationen med boligejerne, mens Danske Arkitektvirksomheder varetager aktiviteterne i forhold til de deltagende arkitekter. Den overordnede udvikling og styring af ordningen varetages i fællesskab af de to organisationer.

For yderligere oplysninger om Bolius – klik her.
For yderligere oplysninger om Danske Arkitektvirksomheder – klik her.