Om Danske BoligArkitekter

Danske BoligArkitekters primære opgave er at oplyse, dig som boligejer, om hvad arkitekter kan bidrage med i forbindelse med større boligforbedringer, og at skabe kontakt mellem dig og kompetente arkitekter, der kan give dig rådgivning både før og under byggeprocessen – også om energitiltag – og dermed være med til at løfte kvaliteten i dit projekt. På den måde håber vi at være med til at øge din livskvalitet og din oplevelse med din bolig. Arkitekterne på denne hjemmeside er ikke ansat

hos Danske BoligArkitekter, men driver deres egne selvstændige virksomheder – som regel som en mindre tegnestue eller som enkeltmandsvirksomheder. Fælles for dem alle er at de er medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark), som siden 2012 har drevet Danske BoligArkitekter som en non-profit-ordning sammen med Bolius – Boligejernes Videnscenter, som er et helejet datterselskab af Realdania.

Få svar på de vigtigste spørgsmål

Her kan du blive klogere på, hvad en arkitekt laver, hvilke fordele der er ved at bruge den rigtige rådgiver i forbindelse med dit byggeprojekt, og hvorfor du har særligt gode vilkår, når du vælger en arkitekt,
der er medlem af Danske BoligArkitekter. 

Vi har høje krav til arkitekterne

På DanskeBoligArkitekter.dk er alle arkitekterne medlem af Danske Arkitektvirksomheder (Danske ARK), som er en brancheorganisation for arkitektvirksomheder. Danske ARK stiller høje krav til virksomhedernes professionalisme, og uddannelsesniveau. Fx skal du som medlem være uddannet arkitekt eller bygningskonstruktør, og have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, heraf mindst to år som selvstændig eller som leder i en arkitektvirksomhed.

Særlig erfaring i privat boligbyggeri

Arkitekterne hos Danske BoligArkitekter skal dokumentere tilstrækkelig praktisk erfaring med småhusarkitektur, dvs. kunne rådgive kunder i boligsegmentet (boligejere) i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering af villaer, en- og tofamilieboliger, parcelhuse og tilsvarende. De skal også kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn. Og så skal arkitekten dokumentere at have gennemført mindst fem projekter inden for hver af de ydelser eller produktpakker, som tilbydes.

Udover disse krav, så har alle arkitekterne taget et særligt energikursus rettet mod privat boligbyggeri.

Arkitekterne er dækket af forsikring

Alle medlemmer i Danske BoligArkitekter er dækket af Danske ARKs særlige ansvarsforsikring, der modsat arkitekten almindelige ansvarsforsikring, også dækker rådgiveransvar, selvom arkitekten lukker sin virksomhed. Det giver dig en ekstra tryghed, når du indgår en aftale om arbejdet med en arkitekt.

Hvad laver en arkitekt?

Arkitekter kan være med til at planlægge og udforme bygninger, bydele, landskaber og møbler. En arkitekt kan forhandle priser med håndværkere, udforme personlige hjem med fokus på livskvalitet og hjælpe med byggetilladelse og andet papirarbejde, så du står tilbage med et fuldt lovligt hus. Arkitekten kan desuden fremtidssikre dit hjem i forhold til energiforbrug.

Hvordan vælger man arkitekt?

At vælge den rigtige arkitekt handler i høj grad om tryghed og den rette kemi. Forstår arkitektens sig på dit projekt? Bringer arkitekten noget nyt til bordet, samtidigt med at have øje for din oprindelige idé? Foregår jeres kommunikation let og uhindret?

Ved at benytte Danske BoligArkitekter kan du udforske de forskellige arkitekters arbejde inden du beslutter dig for, netop hvilken arkitekt du vil benytte. På DanskeBoligArkitekter.dk kan du se eksempler på arkitekternes om- og tilbygninger samt nybyggerier og lade dig inspirere; har arkitekten leveret en løsning, som du synes er relevant i forhold til dit byggeprojekt? For at få en idé om, hvem arkitekten er, kan du læse om arkitektens særlige kompetencer og fokusområder på siden. På den måde står du stærkere i forhold til at vælge den rigtige arkitekt til lige netop dit projekt.

Hvis du vælger at benytte en af ordningens arkitekter, opfordrer vi dig til at lade arkitekten vise jeres fælles projekt på DanskeBoligArkitekter.dk

Hvad koster en arkitekt?

Arkitektens løn kan aftales på mange måder: Som en fastsat timesats, som en fast pris eller som en procentsats af den samlede byggesum.

Desuden afhænger prisen af dit projekts natur – er det en tilbygning, ombygning eller renovering, som du ønsker? Bor du i et parcelhus fra 70’erne eller en murermestervilla fra 50’erne?

For at blive klogere på priserne, kan du kigge på de forskellige arkitekters profiler her på siden. De har selv listet og prissat de forskellige ydelser, som de tilbyder, herunder fx kontakt og idé, skitseforslag, projektering og byggeaftale med mere.

Hvordan arbejder en arkitekt?

En boligarkitekts arbejde starter ved skitsetegningen af byggeprojektet, der udarbejdes ud fra dine behov og ønsker sammen med arkitektens øje for detaljer og helhed. Udover at skabe en smuk og funktionel bolig med en god sammenhæng, så kan arkitekten blandt andet hjælpe med at udarbejde en overordnet tidsplan og med at forhandle priser med håndværkere. En arkitekt, kan give et realistisk bud på, hvad byggeriet vil koste og kan føre tilsyn på byggepladsen. En arkitekt kan følge dig hele vejen i dit byggeprojekt; fra første spæde idé til færdig drømmebolig. Læs mere i Guide til dit byggeprojekt, som leder dig igennem alle stadier af et byggeprojekt.

Hvorfor bruge en arkitekt?

Mange byggeprojekter kommer aldrig en tur omkring tegnebordet hos en arkitekt. De ender hos tømreren eller en entreprenør, der kan være nok så dygtig til at bygge, men som ikke nødvendigvis har det særlige øje for detaljen og helheden, som arkitekten har. Dermed risikerer du at gå glip af den virkelig gode idé, den originale løsning eller det personlige design.

Under en byggeproces er der behov for én, som har den overordnede vision for projektet, både i forhold til økonomi, tidsplan og retningslinjer. En uddannet og erfaren arkitekt er bedre udrustet til opgaven end en almindelig boligejer. Det kan være hårdt og utroligt tidskrævende at styre en byggeproces og hele tiden have overblikket over håndværkerne, materialer, og om arbejdet løses tilfredsstillende, og her kan arkitektens erfaring og tid komme dig rigtig meget til gode. En dygtig arkitekt med mange års erfaring fra byggebranchen er nemlig langt bedre end dig til at gennemskue timeforbrug og materialepriser, og derfor er det ikke ualmindeligt at arkitekten kan barbere op til flere hundrede tusinde kroner af byggesummen afhængigt af projektets størrelse, og sikre at tidsplanen ikke løber løbsk.

Arkitekttegnet eller typehusfirma?

Et arkitekttegnet hus er en skræddersyet løsning, der passer til lige præcis din husstands ønsker og behov. Mange arkitekter tilbyder byggerier, der matcher typehuspriser, men med mere fleksibilitet. Et typehusfirma tilbyder fx 4 slags gulve at vælge i mellem til din bolig, mens en arkitekt kan tilbyde dig hele paletten. Arkitekten har styr på materialer, og hvordan disse skal sammensættes, og kan derfor guide dig til det rigtige materialevalg, som skaber helhed i huset. Typehuset består desuden af færdige elementer, som du selv sammensætter på kryds og tværs. Også dette kan være en udfordring for helheden og det samlede udtryk i huset.

Hvad er en arkitekt MAA?

Arkitekt MAA betyder Medlem af Akademisk Arkitektforening, som er en forening for uddannede arkitekter. Arkitekt er nemlig ikke en beskyttet titel i Danmark og danske arkitekter kan derfor benytte titlerne Cand.arch eller Arkitekt MAA for at sende et signal om kvalitet og høj faglighed hos den enkelte arkitekt. Cand.arch bruges af arkitekter, som har taget en kandidatuddannelse.