Projekt

Fritidshus med plads til udfoldelse, familie og venner.

  • Æstetisk sammenhæng
  • Bedre sammenhæng med uderum
  • Familievenlige løsninger

I nordsjælland, midt i skoven mellem ege- og fyrretræer, opføres et nyt Fritidshus. Det essentielle for huset er nærhed og tæthed til naturen. De arkitektonisk valg er derfor taget med baggrund i dette, så kig, placering og organisering af funktioner, hele tiden forholder sig til naturen.

Husets farver og materialer er valgt, så de harmonerer med det omkringværende miljø. Det varmebehandlede træ på facaden og sedumtaget, afspejler skovens farver og stemmer samtidig overens med de omkringliggende huses materialer, der generelt fremstår i jordfarver og med græstørv eller serum på tagfladen. 

Stue, køkken og opholdsrum er placeret mod sydvest. Store glaspartier, sørger for at der kan åbnes helt op fra opholdsrummet til terrasse området. Udover hovedhuset er der en mindre bygning indeholdende et orangeri i sammenhæng med en carport.

Bæredygtige tiltag

Regnvandsopsamling
Lavenergiruder/vinduer
Jordvarme

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.