Projekt

Landhus Langå

  • Æstetisk sammenhæng
  • Flere rum
  • Familievenlige løsninger

Gården på Svalebakken er i grunden en smuk og traditionel gård fra 1907.
Røde teglfacader på høj sokkel, hvidmalede sprossevinduer og skifertag med skorstene prægede oprindeligt gårdens stuehus.

Gennem tiden har skiftende ejeres indgreb dog forvansket gårdens udseende i uheldige retninger: I stedet for at respektere og acceptere bygningens historie og forudsætninger, har man søgt at forandre den i retning af de moder, der har hersket gennem det tyvende århundrede, med de midler man har haft til rådighed.

Bl.a. er skifertaget udskiftet med eternit bølgeplader. Der har været tilføjet indeliggende altaner og stort glasparti i gavle. Desuden er der i midten af firserne tilføjet en stor gavlkvist på den nordlige tagflade; dels for at udnytte den smukke udsigt og dels for at give stuehuset et mere ”pompøst” udtryk, som dog ikke harmonerer med husets oprindelige nøjsomhed, og som mangler sammenhæng med facadens murværk.

Gården ejes i fællesskab af to børnefamilier. De kontaktede Levende Arkitektur for at få hjælp til tre ting:
1: Energirenovering og komplet forandring og af den ca. 240 m2 store førstesals indretning med plads til flere værelser samt badeværelser på en velfungerende måde.
2: Forbedring af den rumlig forbindelse mellem stueetage og førstesalen i begge boliger, så det kan opleves at de to etager hænger sammen.
3: Restaurering af stuehuset, så det bringes i overensstemmelse med sin oprindelige arkitektur, dog med fokus på fortsat at fastholde den storslåede udsigt over Gudenådalen mod nord.

Arkitekt Simon Herup Nielsen fortæller:
”Opgaven blev bl.a. løst ved at foreslå skiferbeklædning på taget som oprindeligt, samt at erstatte gavlkvisten med en taskekvist, som virker mere harmonisk og mindre dominerende på huset, da tagfoden og tagrenden får lov at løbe ubrudt igennem og de vandrette linjer i huset understreges. Desuden at erstatte glasparti i gavl med et mindre parti med størrelse og sprossering i harmoni med de øvrige partier i huset og med muret stik (mursten på højkant over vinduet) i stedet for overligger med indlagt stål. Endvidere foreslås opmuring af gavltrekanter i genbrugssten.
Indendørs foreslog jeg, at der i forbindelse med entréer skabes en slags ”hall” i to etager med trappe i begge boliger, hvor en del af etagedækket fjernes men at bjælkelaget fortsat er synligt. På den måde kan man tydeligt se fra den ene etage til den anden i det høje rum.
På førstesalen åbnes til kip, og de gamle trækonstruktioner, der støtter taget, står synlige i rummene. Fra fællesrummet skabes der panoramaudsigt gennem vinduesbåndene i taskekvistene.”

Bæredygtige tiltag

Lavenergiruder/vinduer
Isolering af tekniske installationer og rør
Genbrug af materialer
Efterisolering

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Simon Herup Nielsen