Tips og råd

Arkitektens råd til træhuse

Arkitekt Iben Dombernowsky fra tegnestuen Frost Larsen A/S har bygget mange træhuse i sin tid som arkitekt og bor endda selv i et. Her giver hun sine bedste råd til hustypen.

9 råd til træhuse

  1. Du kan få flere kvadratmeter på samme plads ved at bygge i træ
  2. Bæredygtighed er et vigtigt argument for at vælge træ
  3. Fugt er et træhus’ største fjende
  4. Jeg bor selv i et træhus
  5. Et træhus giver arkitektonisk frihed
  6. Drop de opsprossede små vinduer og buede bræddebeklædninger
  7. Stå ved dit valg af træ
  8. Du kan mærke, at du bor i et træhus
  9. Undersøg, om du må bygge et træhus, før du køber en grund

Se uddybning af rådene herunder.

1. Du kan få flere kvadratmeter på samme plads ved at bygge i træ

frem for mursten. Det kan lyde mærkeligt, men en ydervæg af træ er slankere end en tilsvarende af mursten. Ydervæggene i et træhus tager derfor mindre af arealet, hvorfor du samlet får et større brugbart areal.

2. Bæredygtighed er et vigtigt argument for at vælge træ

Som byggemateriale. Hvor andre materialer afgiver CO2 i sin produktion, optager træ CO2, mens det vokser og lagrer det herefter. Desuden kan træ let skilles ad og genanvendes.

3. Fugt er et træhus’ største fjende.

Det kan derfor være hensigtsmæssig at bygge sit træhus i forårs- og sommerhalvåret. I byggeperioden gælder det om at være grundig med afdækningen, da fugt i konstruktionen kan give råd og svamp.
Hvis man ønsker at være uafhængig af vejrforhold under byggeperioden, er det en mulighed at anvende præfabrikerede bygningsdele – fx en hel ydervæg færdiggjort med isolering, beklædning osv. Præfabrikerede elementer har den fordel, at de hurtigt kan opstilles og lukke huset til, så byggeriet ikke risikerer at blive påvirket af vejret.

4. Jeg bor selv i et træhus.

Det tegnede jeg sammen med min mand for snart 20 år siden. Vi ville gerne vise, at et træhus også kan have et moderne arkitektonisk udtryk og passe ind i det danske landskab, og ikke altid ligne de svenske ødegårde eller være et traditionelt trætypehus uden tilpasning til grund og bruger. Eksempelvis består den udvendige beklædning af helt smalle og lodrette trælister for at give et elegant, stramt og moderne udtryk.

5. Et træhus giver arkitektonisk frihed

Sammenlignet med et hus bygget i mursten. Det skyldes vægtforskellen i konstruktionerne. Mens et murstenshus kræver en tung konstruktion, kan et træhus nøjes med en let konstruktion. De bærende kræfter er lettere at forskyde i en let trækonstruktion, hvorfor det i et træhus er langt nemmere at skære hul til store vinduer, sætte en karnap op eller forskyde vinduerne, så de ikke sidder lige over hinanden.

6. Drop de opsprossede små vinduer og buede bræddebeklædninger

Når du vælger udseendet til dit træhus. Det virker forkert, og nærmest kunstigt at efterligne en gammel måde at bygge på, som vi er langt forbi i dag. Udnyt i stedet, at moderne vinduer isolerer lige så godt som facaden, og få en masse lys ind. 

7. Stå ved dit valg af træ

Lad det fortsætte indenfor i stedet for at sætte gipsplader og puds på vægge og lofter. Det er mest ærligt og naturligt, at et træhus også har en vis brug af synligt træ indenfor. Samtidig er det virkelig smukt med træ inde.

8. Du kan mærke, at du bor i et træhus

Når det kommer til indeklimaet. Huset bliver varmet op langt hurtigere end et hus af mursten, hvor væggene er kolde længe. Desuden er akustikken god, idet træ er et blødt materiale.

9. Undersøg, om du må bygge et træhus, før du køber en grund

Ikke alle lokalplaner siger ja til et hus af træ. Vil du bygge i træ, skal du derfor se dig om.