Familien forventede egentlig kun et  isoleret loftrum, men projektet endte med et helt nyt godkendt beboelsesareal i toppen af mansarden.

Bo Blichfeldt

Blichfeldt Arkitekter

København N

Region Hovedstaden

Vores ønske er at kunne hjælpe dig som boligejer og bygherre i en ofte vanskelig proces, fra beslutningen om at ville bygge og indtil byggeriet er realiseret.

Med en nænsom, pædagogisk og psykologisk vinkel vil vi forsøge, at nedbryde og opbløde de ofte stive problemfyldte processer til en harmonisk og tryk proces for vores kunder.

Vi har prøvet de fleste byggeprocesser, og vi formår at vejlede og forberede kunden optimalt omkring de forventede aktiviteter under en byggeproces.

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Skitseprojekt og økonomisk overslag
1.150 kr.

Pris kr. 1.150,-/time inkl. moms. Tegnestuen Blichfeldt kan med en Arkitektskitse hjælpe jer tidligt i byggeprojektet med at finde den helt rigtige løsning for jer ud fra jeres behov, ønsker, økonomi og byggetekniske muligheder. Vores erfaring fortæller os, at store vigtige beslutninger skal tages tidligt i et byggeforløb. Jo tidligere i byggefasen, beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og gør jer glade.

3D illustrationer
1.000 kr.

Pris kr. 1.000,-/time inkl. moms. Få et bedre overblik over dit projekt med 3D-visualiseringer.

Myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse
1.150 kr.

Pris kr. 1.150,-/time inkl. moms. Tegnestuen Blichfeldt kan hjælpe dig med, at få en byggetilladelse til dit byggeprojekt, således at du sikre dig, at dit projekt er lovligt iht. alle gældende love. Vi sørger for, at din byggeansøgning er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, således at du ikke risikerer en lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser.

Teknisk projektering og hovedprojekt
1.150 kr.

Pris kr. 1.150,-/time inkl. moms. Du får rabat på timeprisen når du har besluttet dig for at bygge. Når beslutningen er taget har du allerede været igennem rigtig mange overvejelser om boligens fremtidige størrelse. Hvad siger økonomien og hvad koster det at bygge en ny 1`sal eller har du mere behov for at bygge en tilbygning. Eller kunne der være andre muligheder som du ikke lige har tænkt over og som kunne være interessante for dig og din familie.

Udbudsprojekt og kontrahering
1.150 kr.

Pris kr. 1.150,-/time inkl. moms. Tegnestuen Blichfeldt kan hjælpe dig med, at udarbejde en grundig og professionel entreprisekontrakt med en håndværker eller entreprenør, hvis du har fået et tilbud, som du gerne vil gøre brug af.

Byggeledelse
1.250 kr.

Pris kr. 1.250,-/time inkl. moms. Vi anser byggeledelse som et helt særligt fagområde, der kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser. En sikker styring er for os helt afgørende, så kvaliteten af et gennembearbejdet projektmateriale ikke går tabt i en dårlig udførelse. Vores tilgang er pragmatisk og løsningsorienteret, og vi har et afklaret forhold til det høje stressniveau og de konflikter, der kan være forbundet med byggepladser.

Fagtilsyn
1.250 kr.

Tegnestuen Blichfeldt kan hjælpe jer med byggekontrol af jeres byggeri, så I kan være sikre på, at byggeriet bliver udført korrekt. Et antal byggekontrol. Notat efter byggekontrol. Opfølgning overfor håndværkeren/entreprenøren. Deltagelse i møder som f.eks. opstartsmøde, byggemøder o.l. Deltagelse i afleveringsforretningen. Hvorfor gøre brug af byggekontrol fra BoligArkitekter? Statistikker viser, at der er mange fejl og mangler i private byggerier, og at der derfor er behov for tilsyn.

Energiberegning
12.000 kr.

Pris kr. 12.000,- inkl. moms. Prisen kan variere alt efter bygningens størrelse og antal bygningsdele.

Varmetabsberegning
5.500 kr.

Pris kr. 5.500,- inkl. moms. Prisen kan variere alt efter bygningens størrelse og antal bygningsdele. Udvides boligens areal, skal der udarbejdes en varmetabsberegning, som skal fremsendes med ansøgningen til kommunen.

Energimærkning af helårsboliger
8.800 kr.

Pris kr. 8.800,- inkl. moms. Blichfeldt Arkitekter kan udføre alle typer energimærker. Energimærkningen af helårsboliger er gyldig i 7-10 år.

Køberrådgivning
4.400 kr.

Pris kr. 4.400,- inkl. moms. Modtag hjælp til at gennemskue de vigtigste aspekter ved et boligkøb. Det kan være beliggenhed, indretning, boligens tilstand, priser m.v.

Sælgerrådgivning
4.400 kr.

Pris kr. 4.400,- inkl. moms. Modtag hjælp til at øge herlighedsværdien og skjulte potentialer af din bolig.

Feng shui og helende arkitektur
1.200 kr.

Pris kr. 1.200,-/time inkl. moms. Få hjælp til at forstå hvordan man indretter for et bedre velvære og en mere sund og helende bolig.

Certificeret passivhusrådgivning
1.200 kr.

Pris kr. 1.200,-/time inkl. moms. Et passivhus er et bæredygtigt hus, som både stiller krav til energiforbruget og miljøforurening og i sidste ende begrænser forbruget af naturens ressourcer. Få hjælp til at få designet og konstrueret dit nye hus som et certificeret og kvalitetssikret passivhus ved hjælp af beregningsværktøjet PHPP.