Simon Peter Kaltoft

SPEAKK

Odense SV

Hele Danmark
Kort ventetid
Tilbyder videomøde
Bæredygtigt fokus
Arkitektur i dialog

SPEAKK har samlet flere års erfaring fra fagets forskellige arkitektfirmaer på Fyn og i Odense. Vi har specialiseret os i boligbyggeri og udarbejdelsen heraf. Vi arbejder med nybyggeri, om- og tilbygninger af enfamilieshuse, lejligheder og fritidshuse. Hos SPEAKK er “arkitektur i dialog”. Vores tilgang er ufravigelig – Du er unik, tiden er unik og stedet er unikt. Og derfor er ethvert projekt tilpasset og formet efter jeres ønsker og behov.

Priser

Kontakt og idé
7.600 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.