Facadeparti med forskudte volumener, udsigt og udeophold.

Simon Peter Kaltoft

SPEAKK

Odense SV

Hele Danmark
Opbevaringsløsninger
Bæredygtigt fokus
Tilbyder videomøde
Kort ventetid

SPEAKK har samlet flere års erfaring fra fagets forskellige arkitektfirmaer på Fyn og i Odense. Vi har specialiseret os i boligbyggeri og udarbejdelsen heraf. Vi arbejder med nybyggeri, om- og tilbygninger af enfamilieshuse, lejligheder og fritidshuse.
Hos SPEAKK er “arkitektur i dialog”. Vores tilgang er ufravigelig – Du er unik, tiden er unik og stedet er unikt. Og derfor er ethvert projekt tilpasset og formet efter jeres ønsker og behov.

SPEAKK har virkelig givet tryghed og klarhed gennem en åben dialog. Vi har altid oplevet telefonen blev taget og mails besvares samme dag. Et trygt samarbejde.
Lotte
Behageligt og trygt samarbejde, uden ubehagelige overraskelser, ekstra regninger eller andet.
Søren
Ordentlig, seriøs og præcis.
Lars Kristian
Det blev helt anderledes men, meget bedre end vi havde turde håbe på. Virkelig stor værdi! Vi siger tak igen!
Malene og Emil

Priser

Kontakt og idé
1.200 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Idéoplæg
9.500 kr.

Idéoplæg indeholder udover det indledende "Kontakt og idé"-møde, gennemgang af lokalplan og servitutter, håndtegninger og referencer for det forestående projekt. Idéoplægget laves på baggrund af det indledende møde, hvor de tidlige streger for projektet tegnes. Idéoplægget er et samlet materiale, som danner baggrund for den videre dialog og proces. Det er også på den baggrund, at den bedste pris kan gives for det efterfølgende skitseprojekt. Ønsker man alene første møde, varer det ca. 2 timer.

Skitseprojekt
1.200 kr.

Skitseprojekt udarbejdes til kr.1200,-/t. Men bare rolig, vi giver altid en fast pris inden skitseprojektet opstartes. Typisk varierer prisen fra 35-60.000kr, afhængigt af projektets kompleksitet, omfang og detaljering. Incl. moms.

Budgetoverslag
4.750 kr.

Budgetberegning indeholder prisoversigt for pågældende skitseprojekt. Prisen beror på en grundig gennemgang af entrepriser, opdelt så der overskueligt kan skrues på rumfunktioner mm., for at opnå evt. faseopdeling eller besparelser. Incl. moms.

Byggetilladelse
3.500 kr.

Byggetilladelse indeholder indsendelse og registrering af sagen ved myndighed, samt gennemgang af tegningsgrundlag før indsendelse. Evt. manglende arkitekttegninger, for godkendelse til byggetilladelse er indeholdt prisen, når forudgående skitseprojekt er lavet af tegnestuen. Incl. moms.