Karnapper med zinkbeklædning.

Søren Yde

Søren Yde ApS

Skive

Region Midtjylland

Jeg arbejder med boliger i alle former. Enfamiliehuse, stuehuse, fritidshuse og byejendomme både som nybyggeri og som om- og tilbygning. Jeg lægger vægt på at forstå beboernes ønsker og behov og understøtte deres egne ideer. Økonomisk har jeg fokus på at begrænse udgifterne til projektering, at tegne økonomisk forsvarlige løsninger og at vælge materialer med lave vedligeholdelsesomkostninger. I min enkeltmands virksomhed følges byggesagen af samme person fra start til slut.

Priser

Myndighedsprojekt til nyt hus
45.000 kr.

Omfatter: Grundig drøftelse med bygherre, besigtigelse af grund, undersøgelse af lokale myndighedskrav Udarbejdelse af udkast med planer og 3D skitser Drøftelse af udkast og tilretning efter aftale Udarbejdelse af tegninger og beskrivelse Ansøgning om byggetilladelse. Tegninger og beskrivelse kan bruges til opførelse, hvis man afklarer detaljer med de udførende entreprenører. Honoraroverslag kr 40.000,00. Overslag er baseret på typisk privat bolig. Jeg giver gerne tilbud på andet byggeri.

Ideoplæg til om- og tilbygning
15.000 kr.

Omfatter: Drøftelse af bygherres ønsker og ideer Plan og 3D skitser, udarbejdet ud fra tegninger af det eksisterende hus, med ideer til, hvordan det kan blive. Honoraroverslag kr 5.000,00. Produktet er kun et eksempel. Jeg laver gerne individuelle aftaler om arkitektarbejdet ud fra bygherres ønsker.

Udbudsprojekt til om- og tilbygning
30.000 kr.

Omfatter: Grundig drøftelse med bygherre, besigtigelse af eksisterende forhold, undersøgelse af lokale myndighedskrav Udarbejdelse af udkast med planer og 3D skitser udarbejdet ud fra tegninger af det eksisterende hus Drøftelse af udkast og tilretning efter aftale Udarbejdelse af tegninger og beskrivelse til brug for ”tidligt udbud,” hvor detaljer afklares med de udførende entreprenører Ansøgning om byggetilladelse. Honoraroverslag kr 20.000,00 Overslag er baseret på typisk privat bolig.