Olav Langenkamp

Langenkamp.dk ApS

Ebeltoft

Hele Danmark

Som pioneer inden for bæredygtigt byggeri i Danmark har langenkamp.dk arkitekter siden 2008 designet,
projekteret og opført udelukkende miljørigtige lavenergi projekter. Mange års erfaring indenfor energirigtigt byggeri gør, at vi under hele processen, fra design til udførelse, har kendskab til omkostninger og derfor kan undgå fordyrende tiltag, som ellers kan opstå ved lavenergibyggeri. Tegnestuens primære arbejdsområde er således energirigtig, omkostnings kontrolleret arkitektur.

Priser

Kontakt og idé
2.600 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Energirammeberegninger
3.950 kr.

Tegnestuen udfører energirammeberegninger.

PHPP beregninger
3.950 kr.

Tegnestuen udfører PHPP beregninger.