Forvandlingen har tilført både ny tilbygning, terrasse og spabad.

Pierre Devriel

Arkitekt maa Pierre Devriel

Nykøbing Sj

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus
Energivejleder
Byggeteknisk baggrund

Velkommen!

Tegnestuen beskæftiger sig primært med enfamiliehuse og sommerhuse samt til - og ombygninger.

Tegnestuens arkitektoniske idealer tager afsæt i den nordiske arkitektur, hvor funktion, lys, stoflighed og spændende rumligheder er nøgleord. I vores arbejdsmetode lægger vi særlig vægt på samarbejdet med bygherren. Vi opfatter det som vores fornemste opgave at opfylde dine ønsker
og behov.

Bæredygtige og energibesparende løsninger indgår som en naturlig del i projekterne.

Priser

Kontakt og idé
1.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Skitseforslag
10.250 kr.

Skitseforslag/ Dispositionsforslag (hovedide, tid og økonomi) Med denne ydelse får vi uddybet og bearbejdet ideerne fra det første møde, i form af skitser (planer, facader, tværdsnit, perspektiv og tidshorisont samt detaljeret prisoverslag) med et prisoverslag på hvad projektet vil koste. Materialevalg belyses. Prisen for en til/ombygning er 9.625 kr. Priser er incl. moms.