Facaden set fra syd, med de store vinduespartier ud mod udsigten.

Ryan Wichmann Lyngesen

Wichmann Lyngesen Arkitektur & Byggerådgivning ApS

Svenstrup J

Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark

Kreativ tegnestue som giver rådgivning og skaber idérig, unikt og holdbart arkitektur.

Der bruges de nyeste 3D-værktøjer, som gør byggeriet synligt for bygherre allerede i idéfasen.

Jeg er uddannet bygningskonstruktør og har arbejdet som arkitekt i flere år. Desuden med en håndværksmæssig baggrund som tømrer/snedker er der en solid hands-on erfaring i firmaet, hvilket sikrer en fornuftig bygbarhed på byggetegningerne og kendskab til byggematerialerne.

Til: & ombyg: Jylland
Nybyg: Hele Danmark

Priser

Kontakt og idé
750 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.