Sarah Maria Philipp

Philipp.Rod - Interior Architecture

Aabenraa

Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Interiørdesign
Opbevaringsløsninger
Køkkendesign
Speciale i ombygning

Jeg hjælper dig med dit ombygningsprojekt – hele vej igennem.

Som tegnestue med speciale i ombygninger ser jeg helheden og muligheder for at skabe funktionelle, æstetiske og bærdygtige løsninger til din bolig.

Min passion er, at give eksisterende bygninger nyt liv igennem bedre udnyttelse af de givene rammer eller / og en tilbygning af flere kvadratmeter.

For mig handler det om at folde potentiale ud på grunddlæg af dine ønsker og behov med fokus på dit budget og tidshorisont.

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Instant Arkitekthjælp
2.500 kr.

Få 1,5 times besøg af arkitekten i dit hjem og høst Arkitektens bedste råd og inspirerende ideer til din bolig. Instant Arkitekthjælp er rådgivning på stedet. (pris inkl. kørsel indenfor Aabenraa Kommune, ellers tillæg for kørsel 3,50kr / km)

E-Mail rådgivning
4.500 kr.

Send os en tegning og beskrivelse af dit problem med planløsning eller indretning og få arkitektens skitserede løsning.

Skitseprojekt ombygning
40.000 kr.

Skitseprojektet giver dig en god fornemmelse af projektet og indeholder: Et indledende møde (se under kontakt & idé) Tegninger på baggrund af eksisterende tegninger: Plantegning M 1:100 3D tegninger der viser hvordan boligen kommer til at se ud efter byggeriet, samt forslag til materialer og farver Prisen gælder for et skitsprojekt ombygning for enten et hus, sommerhus eller lejlighed.

Timesats
1.000 kr.

Pris per time for ydelser udenfor fastpris tilbud, for eksempel. Nogen af ydelserne beskrevet nedenunder kan aftales som fastpris også. • Myndighedsprojekt • Projektering • Tilsyn • Udbudsmateriale • Færdigmelding