Projekt

Bæredygtig villa i 3 plan med genbrug af materialer i Gentofte

Huse fra 00'erne og frem
  • Optimal udnyttelse af dagslys
  • Sundt indeklima
  • Familievenlige løsninger

Den nye villa var rettet mod at fremme bæredygtig arkitektur og skabe en funktionel, naturlig rumfordeling, der imødekom behovene for familiens fem beboere. Huset blev bl.a. opført af genbrugte mursten og fik integreret en masseovn i stuen, samt anlagt en frodig have, der skulle fremme lokal biodiversitet. Disse er blot eksempler på de anvendte bæredygtige tiltag i forbindelse med opførelsen af huset.

(Spise)stue - og køkkenområdet blev placeret i midten af huset og orienteret mod gaden, Denne positionering skulle være med til at skabe symbiose mod det aktive udendørsrum og det indre, hjemlige samlingssted, der skulle tilskynde til samvær og nærvær i familiens dagligdag.

Husets bæredygtighedsprincipper:
Vand: Principper for vandoptimering blev integreret i designet ved at regnvand opsamledes i en nedgravet tank på 4000 liter og anvendtes til toiletskyld og havevanding. En recirkulering af vand fra bruser og håndvask blev opnået gennem et rodzoneanlæg, som var forbundet med et væksthus.

Varme: Husets varme blev reguleret ved brug af tre opvarmningskilder, der distribuerede varmen gennem varmeslanger i gulvet og sikrede en jævn varmefordeling i hele boligen.

Materialer: Materialer blev valgt ud fra miljømæssige hensyn, idet kriterierne skulle være en lav miljøbelastning samt evne til at bidrage til et sundt indeklima. Der er derfor hverken dampspærrer eller glasfilt i konstruktionen, og murstenene blev lavet af knust tegl, der stammede fra kildesorteret byggeaffald, som blev tilsat 3-5% cement i en tørstøbning.

Bæredygtige tiltag

Genbrug af materialer
Varmegenvinding
Dagslys/passiv solvarme
Regnvandsopsamling
Biodiversitet

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering
  • Byggeledelse og -tilsyn
  • Havedesign
  • Lysdesign

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Stig Christensen