Sanne Motzfeldt Bentzen

SANS|ARK ApS

København N

Hele Danmark
Byggeteknisk baggrund
Interiørdesign
Bæredygtigt fokus
Kort ventetid
Løser opgaver i Sverige

SANS|ARK hjælper dig som boligejer med at realisere din boligdrøm.
I en tæt dialog med dig som kunde, vil vi guide dig igennem byggeprocessen fra første snak og skitse til din færdige bolig er realiseret- Enten om du vil bygge om, bygge til eller bygge nyt. Som arkitekter skaber vi stedsspecifik arkitektur med mennesket i fokus, hvor funktionalitet, holdbarhed, bygbarhed, bæredygtighed og fleksible løsninger er helt essentielt. Dine unikke valg og behov skaber rammen omkring dit hjem.

Priser

Kontakt og idé
3.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Analyse
12.000 kr.

Vi kan tilbyde at lave en analyse om mulighederne på din grund. Med udgangspunkt i jeres ønsker for jeres bolig, byggelovgivning og bygningsregulerende bestemmelser foretager vi en grundig undersøgelse af muligheder for ud- og/el. ombygning. Analysen kan efter drøftelse af, hvilken retning I ønsker projektet skal tage, lede frem til et nærmere aftalt skitseringsforløb. 2-18.000 kr. inkl. moms.

Skitseforslag
40.000 kr.

Et skitseforløb med tilhørende dialog fastlægger en/flere modeller, som ønskes belyst. Arbejdet er meget overordnet, en afklarende delproces for prioriteringer, ønsker og krav til projekt, funktion og rumligheder. Det er en afklarende proces for bygherre og kræver tid. Vores priser afhænger af hvad vi skal levere, og derfor er tilbud og prisoverslag altid individuelle. Vi prissætter opgaven + ydelser inden opstart. Prisen for et skitseprojekt til en ny villa starter fra 40.000 kr inkl. moms,

Myndighedsprojekt og ansøgning om byggetilladelse
1.125 kr.

Pris kr. 1.125 kr/t inkl. moms. Vi kan hjælpe dig med, at få en byggetilladelse til dit byggeprojekt, således at du sikrer dig, at dit projekt er lovligt iht. alle gældende love. Vi sørger for, at din byggeansøgning er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, således at du ikke risikerer en lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser.

Hovedprojekt
1.125 kr.

Vi tilbyder at udføre udbudsmateriale til entreprenør, herunder byggetegninger, entreprise-/arbejdsbeskrivelser, tidsplan og tilbudslister. Vi kan ligeledes anbefale entreprenører og øvrige rådgivere som ingeniør, landinspektør, geotekniker etc. Pris 1.125 kr/t inkl. moms. Sædvanligvis aftales et fast honorar, der er tilpasset projektet størrelse.

Opgaver i Sverige
1.125 kr.

Önskar du en villa med dansk design men med svensk rådgivning? Vi är vana att hantera projekt på båda sidor av Öresund – och hjälper dig med din bostadsdröm i Sverige från första skiss till godkänt bygglov.