Boligreportage

Selvbygget er velbygget

Den store container ud mod vejen vidner stadig om en tid med bygge­rod og midler­tidige løsninger, men Familien Lauth er for længst faldet til i deres selv­byggede hus, der alle­rede har lagt rum til flere festlige sammen­komster.

Steen Lauth er selvstændig tømrer, men det var egentlig ikke drømmen om selv at bygge hus, der gjorde, at familien havnede i landzone-kvarteret uden for Herlev med skøn ud­sigt til marker og Hare­skoven. Steen og hustruen Rikke havde kort forinden flyttet deres tre døtre til en Rudolf Steiner-skole i området, og de blev hurtigt trætte af at køre i pendul­fart mellem deres gamle hus i Brønshøj og pigernes nye skole i Herlev. Samtidig havde de begge et stort ønske om at bo et sted med mere natur. De købte grunden, hvor der lå et lille A-hus, og boede i huset en kort periode. Men ret hurtigt blev det dog besluttet, at det skulle rives ned og erstattes af et nyt.

Steen Lauth skulle selv stå for byggeriet, og da Rikke Lauths far er arkitekt, var det oplagt, at han tegnede de første skitser til huset.

– Jeg ville gerne bygge et længehus. Projektet har dog udviklet sig, især efter at 2r arkitekter med Rasmus Skaarup og Rasmus Frimer Andersen blev inddraget. De kom med mange både kreative, elegante og funktionelle udspil, som har fået det hele til at hænge bedre sammen, fortæller Steen.

Da det gamle hus var revet ned, flyttede familien først i campingvogn på grunden. Senere, da det lille udhus stod færdigt, flyttede de midlertidigt derind.

Mange af de kreative løsninger udspringer af, at der skulle tænkes i billigere løsninger.

FAKTA OM HUSET

Arkitekt: Rasmus Skaarup, 2r Arkitekter.

Størrelse: 225 m² samt ud­hus på 35 m²

Type: Halv­andet plan med sadel­tag.

Proces: Rikke Lauths far, der er arkitekt, tegnede de første skitser til huset. Her­efter blev arkitekt Rasmus Skaarup ind­draget i pro­jektet, og her­fra begyndte tingene at ud­vikle sig. Steen Lauth er tømrer og har selv bygget huset.

Materialer ud­vendigt: Tag- og facade­­beklædning i coatede stål­plader fra Lindab, special­frem­stillede glas­partier med 3-lags-glas til gavlene.

Materialer ind­vendigt: Akustik­lofter fra Moelven. Køkken- og skabs­elementer er snedker­fremstillet.

Energioptimering: Huset op­fylder 2020-energi­krav, og har et kom­bineret jord­varme- og sol­celle­anlæg. Sol­fangere til op­varmning af vand.

Bygge­pris: Ca. 2,5 mio. kr. (selv­byg!) og arkitekthonorar på 75.000 kr.

HER HAR VI IKKE SPARET

Glas­partier i gavlene. De store 3-lags-glas­facader i begge gavle var kost­bare, men vigtige for husets arkitek­tur.

Akustik-loftet. På grund af husets dobbelt­høje rum, vidste vi, at det er vigtig med gode lyd­løsninger. Derfor er der træ på både gulvet og i loftet. Liste­loftet fra Moelven er normalt en dyr løsning, men her har vi sparet ved selv at få skåret listerne ud.

Belysning. Vi går meget op i lys og har fået råd­givning fra lys­arkitekt Asger Bay Christensen fra ABC Lys og har over­vejende ind­rettet med hans lamper.

HER HAR VI SPARET

Facade­beklædningen. Vi valgte metal­plader, fordi vi synes de fungerer arkitek­tonisk, men det var også en billig løsning, og så er den ved­lige­holdelses­fri.

Bade­værelse og arma­turer. Vi har fra­valgt de dyre mærker og er gået efter det enkle og billige, som fungerer fint.

Køkkenet. Nok er det et snedker­køkken, men da jeg selv har bygget på det, ender det med at blive til samme pris som et Ikea‐køkken. Her har jeg over­vejende brugt kryds­finer, som jo ikke noget dyrt materiale.

Det tager tid at bygge sit eget hus – i dette tilfælde omkring to år – og derfor besluttede familien at flytte over i det store hus, inden alt var helt færdigt. Steen Lauth tog fri et lille halvt år for udelukkende at hellige sig sit eget husbyggeri, men i resten af byggeperioden har han skullet passe sit enmandsfirma og så bygge videre på sit eget hus om aftenen og i weekender.

– Det har da været hårdt med dobbeltarbejde, især når vi hele tiden skulle passe på, at vores budget blev holdt, indrømmer han.

Men når han tænker tilbage, er det dog påfaldende, at mange af de kreative løsninger netop udspringer af, at der skulle tænkes i billigere løsninger.

De 225 kvadratmeter er indrettet, så førstesalen er ét langt rum, der rummer både køkken og stue. I underetagen er der fire værelser, to badeværelser og et bryggers. Dertil kommer to åbne rum – ét i hver ende – hvor der er dobbelt loftshøjde. Det ene fungerer som kombineret hall og musikøverum. I det andet gavlrum er der en skøn hjemmearbejdsplads med udsigt til den gamle have.

– Grunden ligger ret lavt, derfor har vi placeret opholdsrummene oppe i lyset, hvor vi har glæde af udsigten gennem de store glasgavle. Nedenunder, hvor der er lidt mørkere, har vi så værelserne, og det fungerer fint, fortæller Steen Lauth.

Også de åbne rum både i den nederste og den øverste etage fungerer fint for familien, for selv om der er meget åbent, er det altid muligt at finde sin egen fredelige krog. Træ på både loft og gulv betyder nemlig, at akustikken er perfekt, noget som Steen og Rikke Lauth også har prioriteret højt i byggeriet.

– Vi er hele tiden med på sidelinjen i hinandens liv, selv om vi gør noget forskelligt. Pigerne kan spille deres musik i den ene ende af huset, mens vi kan sidde og snakke i køkkenet på etagen ovenover. Det er et hus skabt til fest og mange mennesker, og det er sådan vi kan li’ det, siger Steen Lauth.

Det er et hus skabt til fest og mange mennesker, og det er sådan vi kan li’ det.

Rasmus Skaarup

Rasmus Skaarup