Projekt

Moderne murstensvilla for bygherre i Vejle Øst

Huse fra 00'erne og frem
  • Sammenhæng med uderum
  • Familievenlige løsninger
  • Æstetisk sammenhæng

Mauhaus har hjulpet bygherre med en moderne murstens-villa, der er tilpasset bygherres ønsker og grundens potentiale. Boligen er beliggende som den førstkommende bolig i området Emiliedalen i Vejle Øst. Boligen har udsigt over marker og bygningens ydre form skaber forskellige rum, som tilvejebringer dejlige, udendørs opholdsområder i løbet af dagen. Boligens køkken-alrum er designet ud fra ønsket om en høj grad af kontakt til omgivelserne. Den høje rumhøjde markerer køkken-alrummet som boligens hovedrum og det fungerer som bindeled mellem husets øvrige dele.

Bæredygtige tiltag

Lavenergiruder/vinduer
Varmepumpe
Dagslys/passiv solvarme
Solceller

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Thomas Mau