Thomas Mau

Mauhaus ApS

Vejle

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Kort ventetid
Bæredygtigt fokus
Interiørdesign
Byggeteknisk baggrund

Arkitektonisk kvalitet kræver grundigt forarbejde og forståelse af stedet. Bygherrens behov og de arkitektoniske ideer bearbejdes til en funktionel, arkitektonisk helhed.
Tegnestuen hjælper efter behov gennem hele processen fra indledende skitser til færdigt byggeri.

Arkitekturen har et enkelt, varieret, skandinavisk udtryk med gennemgående kvalitetsmaterialer.

Priser

Ombygning
35.000 kr.

Yderligere oplysninger: https://mauhaus.dk/priser/

Tilbygning
45.000 kr.

Indledende møde om ønsker, behov, tidsramme og økonomi. Udarbejdelse af forslag til tilbygning samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip og oplæg til overordnede materialevalg. Dispositionsplan i 1:200. Grundplaner med indretning i 1:100. Facader i 1:100. Skitseperspektiver af facader og rum. Netto- og bruttoarealer. Bebyggelsesprocent. 3D digital model til orientering på tablet. A3 print af tegningerne og .pdf af alle tegninger. Præsentation af forslaget.

Nyt enfamiliehus
55.000 kr.

Indledende møde om rumprogram, ønsker, behov, tidsramme og økonomi. Udarbejdelse af skitseforslag samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip. Oplæg til overordnede materialevalg. Dispositionsplan i 1:200. Grundplaner med indretning i 1:100. Facader i 1:100. Skitseperspektiver af facader og rum. Netto- og bruttoarealer. Bebyggelsesprocent. 3D digital model til orientering på tablet. A3 print af tegningerne og .pdf af alle tegninger. Præsentation af skitseforslaget.

Ansøgning om byggetilladelse
25.000 kr.

I forlængelse af forudgående arkitektrådgivning præciseres og beskrives projektet yderligere, så der kan ansøges om byggetilladelse.

Hovedprojekt tilbygning
75.000 kr.

Vejledende pris for arbejdstegninger med beskrivelser og fuld målsætning i forlængelse af til- og ombygningsprojekter.

Hovedprojekt enfamiliehuse
150.000 kr.

Vejledende pris for hovedprojekt/udbudsprojekt arbejdstegninger med beskrivelser, fuld målsætning, mængder, skemaer, lister og detaljer i forlængelse af forslag til enfamiliehuse. Der udarbejdes et fast tilbud afhængigt af opgavens kompleksitet og det forventede tidsforbrug. Yderligere oplysninger på https://mauhaus.dk/priser/