Projekt

Mødet mellem nyt og gammelt skaber rum, dybde og oplevelser

 • Æstetisk sammenhæng
 • Optimal udnyttelse af dagslys
 • Sammenhæng med uderum

I fantastiske omgivelser nær Flade sø i Agger ligger denne bevaringsværdige klitgård med to længer placeret. Den ene længe, der tidligere har været anvendt som lade, er med respekt for bygningen blevet transformeret til en feriebolig. Den oprindelige funktion og ladens udtryk er forsat tydelig, særligt set fra vejen, hvor facaden forsat har lave staldvinduer og hvor gamle revledøre markerer ankomsten.
I kontrast til det oprindelige, men forsat tilpasset situationen, er gavlen udskiftet til et stort glasparti, der giver tilstrækkeligt lys til boligen og åbner op for udsigten over flade sø. En mindre del af bygningen fungerer som overdækket terrasse, med mulighed for at sidde beskyttet på blæsende dage, men uden at bryde betydeligt med bygningens udtryk.

Bæredygtige tiltag

Varmtvandsbeholder
Varmepumpe
Isolering af tekniske installationer og rør
Varmegenvinding
Efterisolering

Rådgivning omfattede

 • Energirådgivning
 • Interiørdesign
 • Lysdesign
 • Udbud og kontrakter for byggearbejdet
 • Kontakt og idé
 • Skitseforslag
 • Myndighedsprojekt
 • Projektering
 • Byggeledelse og -tilsyn

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Søren Sarup