Projekt

Ombygning af enfamiliehus, til flere generationer

Typehus fra 60-70'erne
  • Mere plads
  • Optimal udnyttelse af m2
  • Æstetisk sammenhæng

3 generationer på samme matrikel.

Projektet, der er beliggende i smukke omgivelser i Espergærde, er både en større ombygning af et eksisterende hus fra 60´erne, og en ny tilbygning. Bygherres ønske er at leve 3 generationer på samme matrikel. De ønsker at kunne leve tæt, men i 2 separate boliger. Derfor består bygningen af 2 forskudte bygningskroppe, der tilsammen skaber en helhed. Forskydningen skaber ligeledes forskellige uderum og zoner, hvor nogle er fællesarealer og andre relaterer sig mere til den enkelte bolig.

Tilbygningen opføres som en sort træbygning, og for at få et ensartet og sammenhængende udtryk efterisoleres og beklædes den eksisterende gasbetonbygning også med sort træ.

Husets originale anatomi er respekteret og har haft en afgørende betydning for dels den nye planløsning, som indordner sig efter det modulære princip huset originalt er tegnet med, men også for det visuelle udtryk. Bygningstypologien er bevaret og huset står med sit oprindelige tagprofil med med ny tagbeklædning.

Bæredygtige tiltag

Efterisolering
Lavenergiruder/vinduer
Dagslys/passiv solvarme
Omfangsdræn
Genbrug af materialer

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Tina Zaber