Projekt

Rumlige & stoflige virkninger i stedbundne løsninger

Huse fra 00'erne og frem
  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af m2
  • Sammenhæng med uderum

Huset åbner sig mod havet på nordøstsiden og solrigt gårdrum mod sydvest. Lukkede facader mod naboskel og nænsomt opdelte oplevelsesrige rum, styrker forbindelsen mellem de to gavle. Det har været hensigten at indlede en respektfuld dialog med det øvrige kulturmiljø, som udgøres af teglhuse med saddeltage. Den asymmetriske tagform bidrager til et nutidigt personligt formsprog, og er opstået i samspillet mellem højdegrænseplan og arbejdet med rumlige virkninger.

Rådgivning omfattede

  • Interiørdesign
  • Havedesign
  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Allan Lorenzen