Projekt

Tilbygning til muremestervilla med nye rumlige oplevelser

Murermestervilla
  • Mere plads
  • Flere rum
  • Sammenhæng med uderum

2r arkitekter tegnede denne om-og tilbygning for en privat bygherre, som ønskede nogle større rum i tillæg til deres eksisterende murermestervilla. Tilbygningen er nogenlunde ligeså stor som grundplanen i det eksisterende hus. Udfordringen var at få detaljeret den nye tilbygning, så denne ikke stjal al opmærksomheden fra det gamle hus. Vandspejlet på terrassen er lagt mellem det nye og det tilbyggede omkranset af store vinduesflader på flere sider. På ydermure ved terrassen ud for hhv. oprindeligt hus og tilbygning er opsat espaliér. Dette skal på sigt sikre at hus, terrasse og have går i ét.

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering
  • Byggeledelse og -tilsyn

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Rasmus Skaarup