Jan Christoffersen

Christoffersen Arkitekter MAA ApS

Vejle

Hele Danmark
Kort ventetid
Tilbyder videomøde
Bæredygtigt fokus

VI FØRER IDÉER UD I LIVET.

Vi skaber
RESULTATER og
SPÆNDENDE RAMMER FOR DIT LIV.
Vi varetager
DINE INTERESSER.

Vi har stort fokus på BYGHERRES FORVENTNINGER OG ØKONOMI.
Vi GIVER DIG DET, DU ØNSKER - OG LIDT TIL.

Vi skiller os ud, fordi vi har
FANTASI og
BEGGE BEN PÅ JORDEN.

Vi er gode til AT LEVE OS IND I DINE BEHOV.
Vi har FORSTAND PÅ BYGGERI OG RESPEKT FOR PENGE.

Vi udfører rådgivning til FAST PRIS.
Inden start afstemmes PROJEKTØNSKER MED DIN ØKONOMI.
TIDSPLANEN og BUDGETTET OVERHOLDES.