Her ses udestuen fra haven med altanen.

Rolf David Jensen

Echinus ApS

Hillerød

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Kort ventetid
Interiørdesign
byggeledelse og tilsyn

Echinus er et lille arkitektfirma, som beskæftiger sig med projekter fra små til mellemstore opgaver.

Igennem de sidste elleve år har Echinus arbejdet med boligprojekter fra nybyggeri til 1.sals projekter, tilbygninger, ombygninger, renoveringer samt både udestuer og svømmehaller.

Energirenovering står ofte øverst på ønskesedlen i disse år. Echinus kan hjælpe med energirenoveringen, enten som et enkeltstående projekt eller som en del af en samlet ombygning.

Priser

Kontakt og idé
1.000 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.