Projekt

Hævet sommerhus på skrånende grund ved Vejle Fjord

  • Optimal udnyttelse af dagslys
  • Familievenlige løsninger
  • Seniorvenlige løsninger

Processen har været opdelt i to overordnede dele. I første omgang hjalp vi med skitseforslag, projektforslag, visualiseringer og indhentning af byggetilladelse i forbindelse med en tilbygning til sommerhuset. I direkte forlængelse heraf besluttede bygherre at sikre den smukt beliggende matrikel, grundet jorderosion, jordskred og fjordens tiltagende fortæring af matriklen. Det blev besluttet at inddrage en ingeniør til at bistå med et kystsikringsprojekt, der også inkluderede kystinspektoratet, fredningsnævn osv. fordi huset er placeret meget tæt på fjorden. Kystsikringsprojektets størrelse og økonomi var omfattende og bygherre valgte i proportion hermed at få tegnet et helt nyt, tidssvarende fritidshus.
Bygherres ønsker til sommerhusets store størrelse, de kvalitative materialer og en desingpræmis om at sommerhuset skulle være i ét plan af hensyn til den forventede, langsigtede brug som otium, var nogle af de udslagsgivende designparametre, som styrede arkitekturens udtryk.
En anden præmis var bevaring af nogle store, eksisterede træer på matriklen, som blev målt op og indgik på lige fod med de øvrige designparametre, som designpåvirkende elementer.

Bæredygtige tiltag

Dagslys/passiv solvarme
Varmepumpe
Lavenergiruder/vinduer
Varmegenvinding

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering
  • Byggeledelse og -tilsyn

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Thomas Mau