Boligreportage

Høj funkis

En nedslidt bungalow i ét plan voksede til en moderne funkisvilla i to planer. Æren for den himmelstræbende idé har arkitekt Rasmus Bak fra Baks Arkitekter, og den har givet plads til flere terrasser i haven, fine udsigter over Aarhus Ådal og masser af lysindfald.

Da Jesper og Annette Bach overtog den nedslidte bungalow, var planen først at bygge til i længden. Men en eftermiddag kom arkitekt Rasmus Bak, som parret kender privat, forbi. Han kravlede op på taget, og her fik han idéen til en helt anden slags udvidelse: At bygge ovenpå.

De første streger til den nye førstesal blev slået den eftermiddag på et foto i salgsopstillingen, og i dag er den lille bungalow forvandlet til en flot, hvid villa i to etager med tydelig inspiration fra funkisvillaer fra 1930’erne.

Ombygningen er også nomineret til Idéprisen 2015, stiftet af sammenslutningen Danske BoligArkitekter. Prisen uddeles til private boligejere, der med succes har ombygget ældre huse, så de passer til moderne familiers behov. Overbygningen på bungalowen kom dog ikke i stand uden en del forhindringer.  Arkitektens idéer harmonerede nemlig ikke helt med byggereglerne i området. Men ved at inddrage kommunen meget tidligt i processen og dokumentere, at byggeriet ikke ville skabe gener for naboerne, lykkedes det arkitekten at komme i land med en dispensation.Gevinsten ved at bygge ovenpå i stedet for udad er bl.a. at familien har fået mere plads i haven til terrasser og hyggelige uderum. Dertil kommer, at de har fået en flot udsigt over forstaden Åbyhøj og ådalen vest for Aarhus, og endelig har de fået fantastiske lysindfald fra førstesalens store vinduespartier.

Hele indretningen er udtænkt, så den passer til en familie med tre små børn. Der er legezoner i stuen, som ligger i forlængelse af køkken-alrummet, hvorfra der er udgang til aftenterrassen bag huset. Desuden er en stor zone på førstesalen bygget med lette skillevægge, så det er nemmere at lave om på rumfordelingen, når børnene bliver større.

FAKTA OM HUSET

Familien fik: En moderne funkis­villa i to planer. At bygge i højden har givet mere plads til både have og en glidende over­gang mellem inde- og ude­rum, som var et varmt ønske fra parret. Fra køkken-al­rummet er der ud­gang til en morgen­terrasse, og fra stuen til en aften­terrasse/gård­have. Første­salen har store vin­dues­partier/lys­ind­fald på de tre sider, der får mest sol.

Proces: Arki­tekten har lavet teg­ningerne til bo­ligen i tæt sam­ar­bejde med parret. Arkitekt­råd­giv­ningen om­fattede skitse­for­slag og god­kendelse hos myndig­hederne samt æste­tisk del­råd­giv­ning. Jesper Bach har selv bygget med under­vejs og styret hånd­værkerne, men han an­befaler at lade arki­tekten stå for pro­jekt­ledelsen, det det kræver ind­gående kend­skab til byggeriets faser at styre så stort et pro­jekt. Annette og Jesper har selv an­lagt haven.

Materiale­valg ud­vendigt: Hvid­pudsede mur­sten, tag af sort tag­pap og regn­værn af for­patineret sort alu­minium. Vin­duer fra Ideal­Combi, frem­stillet af træ-komposit-aluminium (yder­side af sort alu, hvid­malet træ på inder­siden). Morgen- og aften­terrassen er op­ført af hårdt massaran­duba-træ.

Materiale­valg ind­vendigt: Corian-bord­plader i køkken og bad. Planker af eg går igen­nem hele bo­ligen, kom­bineret med itali­enske fliser i 60 × 60 cm i bad og entré. Trappens ge­lænder er glas­plader, der også er sat uden på første­salens terrasse­døre som et gen­nem­sigtigt alter­nativ til en fransk altan.

Bygge­pris: 2,5 mio. kr. inkl. arkitekthonorar.

FORDELE VED AT BYGGE OVENPÅ

  • Du får mulig­hed for bedre ud­sigt.
  • Det er en god in­vestering, hvis du allige­vel skal skifte tag sam­tidig.
  • Byggeriet kan fore­gå i etaper.

Men vær op­mærk­som på:

  • Hvis dit hus ikke kan bære vægten af en ny første­sal, skal der laves for­stærk­ninger, som kan for­dyre dit bygge­pro­jekt be­tragt­eligt.
  • Om husets arki­tek­tur kan bære det.

<link external link in new>Læs mere om at bygge ny førstesal her

Opgøret om hallen

Selvom Annette og Jesper var nemme at få med på idéen om en ny førstesal, har de flere gange i processen følt sig positivt udfordret af arkitektens idéer, bl.a. da der skulle findes en løsning på trappen mellem de to etager. Parret ville rigtig gerne have mest muligt ud af kvadratmeterne, og derfor forestillede de sig en minimal trappe. Men Rasmus Bak foreslog i stedet at bruge 2 × 10 kvadratmeter til en hall, der åbner op til førstesalen, så snart man kommer ind ad hoveddøren.

– Det var lidt af en åbenbaring for os, da Rasmus kom med idéen om hallen. Jo, det kostede nogle kvadratmeter i udnyttelsen, men vi var med på idéen, forklarer Jesper.

Rasmus Baks argumenter for hallen var, at den ville binde de to etager bedre sammen og gøre det lettere at se og snakke med børnene, der har værelser på førstesalen.

– Det rum er jeg simpelt hen så glad for. Det er noget af det, vi er allermest tilfredse med, siger Jesper Bach.

Det var lidt af en åbenbaring for os, da Rasmus kom med idéen om hallen. Jo, det kostede nogle kvadratmeter i udnyttelsen, men vi var med på idéen.

Rasmus Bak

Rasmus Bak