Projekt

Fire mindre sammensatte huse skabte en helhed

  • Æstetisk sammenhæng
  • Mere plads
  • Flere rum

Sommerhuset ligger i det flade klitlandskabet i Blokhus. Sommerhuset består af fire sammensatte bygninger, der er forskudt for hinanden. Dette er med til at nedtone og nedskalere husets volumen. Desuden giver forskydningerne beskyttede uderum, hvor det altid er muligt at finde en lækrog eller et solspot.
Huset er beklædt med canadisk cedertræ og tagfladen er bellagt med sedum.

Bæredygtige tiltag

Lavenergiruder/vinduer
Varmepumpe

Rådgivning omfattede

  • Interiørdesign
  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Jesper Korf