Sommerhus

Sommerhus

Sommerhuset er typisk en kontrast til hverdagslivet, hvor der skal være plads til at slappe af og komme helt tæt på naturen. Det stiller særlige krav til indretningen samt valget af materialer, så der er rum til fordybelse og minimum vedligeholdelse. Drømmer du om at bygge et nyt sommerhus eller give dit gamle nyt liv, så find inspiration til sommerhuset her.

Uanset om du drømmer om at bygge et nyt sommerhus, eller om du vil give dit gamle nyt liv, kan en arkitekt hjælpe dig i mål med dit sommerhusprojekt. Du kan også dykke ned i vores indhold her på siden, og finde inspiration til, hvordan du forbinder huset til naturen, hvordan du bruger træ inde og ude, og meget, meget mere. 

Sommer­huset be­høver ikke nød­vendig­vis at inde­holde de samme funk­tioner, som villaen der­hjemme, hvor hver­dagens praktik stiller krav til funk­tion­alitet og ved­lige­hold. Sommer­huset kan være en kon­trast til hver­dags­livet, så du kan tænke over hvordan du undgår at sommerhuset ender som en mindre version af dit helårshus.

Måske kan man sove på en anden måde, måske i en alkove. Måske kan man gå direkte ind i op­holds­rummet og und­være entréen. Måske kan man tage bad uden­for. Måske kan man bruge nogle materialer, som er lidt ander­ledes. Måske samles man om pejsen og grillen i stedet for tv’et og ipad’en.

Det er vigtigt at tænke over, hvilket liv man gerne vil leve i sommer­huset. Er det mest af alt et ude­liv? Er det et hygge­ligt refu­gium fra hver­dagens stress og jag? Og hvor­dan kan sommer­husets arkitek­tur under­støtte det liv?

Hvis du gør opvarmningen nem, så kan huset hurtigt kan varmes op – selv i de koldeste vintermåneder. Du kan f.eks. koble varmesystemet til en app, så du kan begynd at varme huset op allerede inden du ankommer.

De bedste sommer­huse er som regel i en form for sym­biose med naturen. Dyrk naturen i om­rådet. Er det et klit­land­skab? Ligger huset i skoven? Behøver man den friserede græs­plæne?

Hvis sommer­huset ligger i et natur­skønt om­råde, så invitér naturen inden­for. Store vin­duer og over­dækkede terrasser giver en følelse af at være på grænsen mellem ude og inde. Ind­ram­mede kig – et rigtigt placeret vindue – kan være helt malerisk.