Sommerhus

Sommerhus

Et sommerhus er et dejligt fristed og helle fra hverdagen. Her har du mulighed for at leve et andet liv i tæt samspil med naturen og uden de samme sure pligter og forstyrrelser. Se med her og få masser af råd og inspiration, så du kan få det bedste frem i dit sommerhus.

Uanset om du drømmer om at bygge et nyt sommerhus, eller om du vil give dit gamle nyt liv, kan en arkitekt hjælpe dig i mål med dit sommerhusprojekt. Du kan også dykke ned i vores indhold her på siden, og finde inspiration til, hvordan du forbinder huset til naturen, hvordan du bruger træ inde og ude, og meget, meget mere. 

Sommer­huset be­høver ikke nød­vendig­vis at inde­holde de samme funk­tioner, som villaen der­hjemme, hvor hver­dagens praktik stiller krav til funk­tion­alitet og ved­lige­hold. Sommer­huset kan være en kon­trast til hver­dags­livet, så du kan tænke over hvordan du undgår at sommerhuset ender som en mindre version af dit helårshus.

Måske kan man sove på en anden måde, måske i en alkove. Måske kan man gå direkte ind i op­holds­rummet og und­være entréen. Måske kan man tage bad uden­for. Måske kan man bruge nogle materialer, som er lidt ander­ledes. Måske samles man om pejsen og grillen i stedet for tv’et og ipad’en.

Det er vigtigt at tænke over, hvilket liv man gerne vil leve i sommer­huset. Er det mest af alt et ude­liv? Er det et hygge­ligt refu­gium fra hver­dagens stress og jag? Og hvor­dan kan sommer­husets arkitek­tur under­støtte det liv?

Hvis du gør opvarmningen nem, så kan huset hurtigt kan varmes op – selv i de koldeste vintermåneder. Du kan f.eks. koble varmesystemet til en app, så du kan begynd at varme huset op allerede inden du ankommer.

De bedste sommer­huse er som regel i en form for sym­biose med naturen. Dyrk naturen i om­rådet. Er det et klit­land­skab? Ligger huset i skoven? Behøver man den friserede græs­plæne?

Hvis sommer­huset ligger i et natur­skønt om­råde, så invitér naturen inden­for. Store vin­duer og over­dækkede terrasser giver en følelse af at være på grænsen mellem ude og inde. Ind­ram­mede kig – et rigtigt placeret vindue – kan være helt malerisk.