Jesper Korf

N+P ARKITEKTUR ApS

Aalborg

Et hus er ikke noget statisk – afsluttet. Det er rammen om et levende indhold, og det ændrer sig med indholdet.
Arkitekturen er foranderlig og ændre sig hele tiden i takt med, at nye behov opstår. Rummene får nye funktioner, pladsen bliver for trang eller andet kan være årsag til at et hus ændre sig.
Min tilgang til arkitekturen er ydmyghed og respekt for omgivelserne. Min arkitektoniske vision er at skabe rum og arkitektur der holder, også når tiderne skifter.

Priser

Kontakt og idé
2.040 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

[Fase 5] Tilsyn og Opfølgning
1.040 kr.

Projektopfølgning – Vores deltagelse i fx kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger meget af udbudsform, valg af entreprenør og kompleksitet af projektet. Det har ofte vist sig, at være en særdeles god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn. Afregning sker efter medgået tid.

Artikler om mine projekter