Projekt

Julianelund - 60´er inspireret villa i landskab skabt af istiden

Huse fra 00'erne og frem
  • Optimal udnyttelse af dagslys
  • Sammenhæng med uderum
  • Æstetisk sammenhæng

På en ualmindelig fin ny udstykning i Vejle øst har vi for en familie på 4 tegnet huset Julianelund – den ambitiøse bygherre havde et brændende ønske om at skabe et hus på grunden der skelede til design principperne fra 60´ernes enkle og tidløse arkitektur.
Byggegrunden er beliggende i et smukt og landskabeligt kuperet terræn formet af isens tilbagetrækning tusinder af år tidligere. Her er dalformationer, å-løb, græssende heste og skov i baghaven.
Huset bygget op omkring mur og skive princippet der giver et arkitektonisk let og skarpt udtryk med dybde, lys og skyggespil. En tilbagetrukket limtræsrem danner overgang mellem væg og tag og den markante stern er slanket til et absolut minimum for at fremelske det spinkle udtryk som var kendetegnende for arkitektur i 60´erne. Grundet energikravene i dag må man detaljere sig ud af at sternen bliver for kraftig.
Materialerne der er anvendt i projektet, er gule tegl fra Petersen tegl kombineret med lette partier i egetræ og glas i sorte aluminiumsrammer. Materialerne har en høj kvalitet og stoflighed - og tilsammen er der skabt et hus der holder på den lange bane. Bæredygtigt på sin helt egen måde.
Husets indretning er zoneopdelt således man via et centralt gangareal bevæger sig mellem funktionerne. Dvs. at køkkenalrummet ikke ligger i direkte forlængelse af stuen, som man ofte gør i nye huse, og børneafdelingen ligger ikke sammen med voksenafdelingen – man bevæger sig i stedet imellem zonerne og i gangforløb. Gangene er beriget med små detaljer som f.eks. sidde niche med tv og PlayStation, gennemkigspejs og særlige kig gennem glaspartier til den omkringliggende natur.
Hver zone i huset har forskellig lofthøjde og trin der er med til at markere og definere overgangene imellem zonerne.
Huset er delvist lukket mod ankomsten og vejsiden. En terrænmur tager imod og leder op til den flotte hoveddør i massiv egetræ. Mod havesiden og den storslåede udsigt over dalen og græssende heste, åbner huset sig op og forskydninger i facaden er med til at skabe hyggelige og læskabende terrasser – overdækkede og åbne. En smuk og markant skorsten med udepejs rejser sig ved den mest læ skabende terrasse og giver huset karakter.
Alt i alt et spændende oplevelsesrigt hus.

`På et særligt sted – bør man skabe et særligt sted`
KAARK

Bæredygtige tiltag

Lavenergiruder/vinduer

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering
  • Havedesign
  • Lysdesign
  • Interiørdesign

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Kenneth Arboe