Projekt

Renovering & nænsomme forandringer i samspil med bevaringsværdier

  • Sammenhæng med uderum
  • Æstetisk sammenhæng

Rækkehuset er fredet for bevaring af det udvendige udtryk samt den indvendige rumstruktur, og er vidnesbyrd om de første boliger af sin slags i landet. Ligesom ved ikke fredede bygninger, stilles ingen krav om overflader, indvendigt træværk, eller begrænsninger for udskiftninger, Grundige analyser og registrering af bevaringsværdier har, som ved ikke fredede bygninger, stor betydning for bygningens integritet og evne til at tale til os.

Med afsæt i Slots- & Kulturstyrelsen fredningsbeskrivelse, og rækkehusets iboende værdier, er boligen renoveret og bevaringsværdier søgt forstærket.

Rådgivning omfattede

  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Allan Lorenzen