Projekt

Udvidet Køkken, masser af lys og udkig i Arkitekttegnet 60'er hus

Typehus fra 60-70'erne
  • Æstetisk sammenhæng
  • Optimal udnyttelse af dagslys
  • Optimal udnyttelse af m2

Nyt og tidsvarende Køkken var den primære opgave, der skulle løses.

Gedigen 60'er villa karakteristisk for perioden; Gule mursten, store vinduer, lette facadepartier og 15 graders taghældning med bølgeeternit. Placeret på kuperet grund ligger huset i 2 plan med fint rumforløb rundt om central trappe ml. etagerne, men køkkenet var vældigt trangt, upraktisk og meget umoderne.

Tilbygningen er søgt fuldt integreret, så den tilpasser sig huset oprindelige udtryk med samme karakter, materialevalg og håndværksmæssige løsninger.
Køkkenet er i al sin enkelhed udvidet ved at rykke facade-linjen, den fjerde væg i det gl. køkken ud, så man fik et velproportioneret, næsten kvadratisk rum med vinduer og kig til terrasse og morgenlys. Med den tilbygning er opnået forbedrede faciliteter og rum omkring køkkenfunktionen og etableret mulighed for spise- og siddepladser.

I kælder u. køkkentilbygningen er etableret forbedrede adgangsforhold, forbedret vaskekælder og forbedret opmagasinering og et gl. integreret haveskur er efterisoleret og inddraget til kontor

Dagslys og kig ud i haven og på beplantning er karakteristisk for projektet.
Flere store vinduer og glas samt en siddeniche i køkkenet er væsentlige for rummet. Midt i huset over mellemgang og trappe er etableret 3 ovenlys, som biddrager med masser af dagslys og derved har ændret rummenes karakter markant.
En siddeniche med skrålys har givet et værelse masser af dagslys og et kvalitativt løft.

Et badeværelse er gennemrenoveret med enkle detaljer og de gamle 2-lags vinduer har fået skiftet glas og glaslister med tidssvarende kombination af lavenergiglas.

Bæredygtige tiltag

Omfangsdræn
Faskiner
Lavenergiruder/vinduer
Isolering af tekniske installationer og rør

Rådgivning omfattede

  • Udbud og kontrakter for byggearbejdet
  • Kontakt og idé
  • Skitseforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Projektering

Om beregning af priserne

To tilsyneladende ens projekter kan kræve helt forskellig rådgivning og materialer, og dermed have to forskellige slutpriser.

Priserne som bliver vist på siden kan af samme årsag ikke betragtes som endelige, men udelukkende som et udtryk for omkostningerne til netop denne sag.

Du bør derfor altid tale om økonomien i netop dit projekt, med den arkitekt, du er i dialog med.

Marianne Seistrup