Marianne Seistrup

Seistrup + Lundgaard C. ApS

Frederikssund

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Opbevaringsløsninger
Speciale i restaurering
Bæredygtigt fokus
Tilbyder videomøde
Kompakte + Enkle løsninger

Ikke al byggeri er arkitektur, men vi vil gerne slå et slag for, at der med enkle midler og fornuftige overvejelser kan opnås gode arkitektoniske rumligheder og kvalitet indenfor rimelig økonomisk ramme. Osse - og måske især de små "ubetydelige" projekter kan få gavn af en arkitekt. Vi står for, at arkitekt- og byggerådgivning skal i øjenhøjde med alm. forbrugere og boligejere og at etablering af det gode samarbejde ml. Bygherre, Arkitekt og Håndværker oftest osse er vejen til de gode projekter.

Priser

1. Møde, kontakt og idé
2.500 kr.

Første møde 1-1,5 timer afholdes typisk hos jer. Vi forbereder os for at få kendskab til stedet og søger tegninger mv. I præsenterer ønsker og forventninger til projekt og rådgiver. Rådgiver præsenterer sig selv. På baggrund af drøftelser udarbejdes typisk et detaljeret oplæg til rådgivning og proces med anslået timeforbrug og honorartilbud i f.h.t. vores forståelse af opgaven. Såfremt der indgås aftale om rådgivning, indgår 1. møde, kontakt og idé i den økonomiske ramme for et tilbud.

Analyse
12.000 kr.

En analyse i notat-/hæfteform m. illustrationer, formskitser og referencer. Med udgangspunkt i program, ønsker, byggelovgivning og bygningsregulerende bestemmelser m.m. samt byggetekniske forhold og overordnet økonomisk ramme foretages en grundig undersøgelse af muligheder for ud- og/el. ombygning. Analysen kan efter drøftelse af, hvilken retning bygherre ønsker projektet skal tage, lede frem til et nærmere aftalt skitseringsforløb . Kr. 12-18.000 inkl. moms. Typisk 12-24 t.

Skitseforslag
15.000 kr.

Et skitseforløb m tilhørende dialog fastlægger en/flere modeller, som ønskes belyst. Arbejdet er meget overordnet, en afklarende delproces for prioriteringer, ønsker og krav til projekt, funktion og rumligheder. Skitsering er en fase, som er svær at tidsfastlægge. Det er en afklarende proces for bygherre og kræver tid. Tidsforbrug og omfang af arkitektarbejde i fasen er afhængig af bygherres evne/vilje til at prioritere og tage beslutninger. Kr. 15.000 inkl. moms. Typisk 15-20 t. pr. forslag

Time for time
1.000 kr.

Vi afregner som udgangspunkt rådgivning på timebasis, time for time, med mindre anden honoraraftale indgås forud. For vores arbejde beregner vi normalt honorar efter medgået tid. Kr. 1.000 pr. time inkl. moms.