Guide

Styr økonomien når du bygger nyt

Udgiften til et nyt hus er en kæmpe investering. Pengene kan hurtigt fosse ud af kassen, hvis du ikke fra start har lagt et godt fundament med et budget. Her får du de bedste råd til at få styr på økonomien til dit byggeprojekt.

Læg et budget

Et nyt hus er en stor investering for de fleste - måske den største i livet. Når projektet gennemføres i samarbejde med en arkitekt, vil økonomien samtidig være behæftet med en smule usikkerhed indtil byggeriet er tilendebragt og huset færdigt.

Det er derfor helt naturligt at være bekymret og urolig undervejs. Du kan dog mindske usikkerheden ved fra starten, at skaffe dig et klart overblik over din økonomi og løbende følge op med budgetjusteringer sammen med din arkitekt.

3 ting, du skal huske i dit byggebudget

Udearealer:
Bygger du nyt, vil maskiner og håndværkere trampe alt levende rundt om din bolig ned, når de arbejder og skal fragte materialer rundt. Udearealer med terrasse og beplantning i haven er en vigtig del af oplevelsen af et hus. Og det er ærgerligt at træde ud på en pløjemark fra havedøren i dit fine nye hus, fordi du har glemt at sætte ekstra penge af til terrasse og planter.

Akustikregulering:
Akustikken i din bolig er afgørende for dit velbefindende. Husk derfor at tænke akustikken med fra start, når du bygger. Akustikregulering kan laves helt usynligt eller være dekoration i sig selv med lange smukke trælister langs loftfladen.

Carport og cykelskur:
Mange glemmer de sidste praktiske detaljer som cykelskur, en afskærmende niche til den grimme skraldespand og en carport, når de bygger. Ofte står de ting derfor bare og roder ude foran eller er løst med en skrabet Silvan-model, fordi der ikke var flere penge tilbage. Det er ærgerligt, for det ødelægger oplevelsen af dit flotte hus udefra. Tænk derfor alle funktioner med fra start.

Sæt penge til side

I budgettet er det en god idé, at have en buffer klar til uforudsete udgifter. En tommelfingerregel lyder, at bufferen skal være på omkring 10% af det samlede byggebudget, men det kan selvfølgelig afvige fra projekt til projekt. 

Ved at vælge et arkitekttegnet hus fremfor et typehus, skal du være klar på, at økonomien er lidt mere usikker og ikke kan fastlægges hundrede procent sikkert fra start. 

Udover en buffer kan det også være en god ide at sætte penge til side til pludselige ideer. Når byggeriet er i gang og du begynder at kunne se din bolig forme sig på grunden, vil der nemlig - både hos dig og hos arkitekten opstå endnu flere ideer. Og her er det ærgerligt ikke at kunne gribe en eneste af dem, fordi pengene er brugt.

Her skal du ikke spare

  • Rådgivning. Det er en omfattende sag at bygge et nyt hus. Brug en byggeteknisk rådgiver, fx en arkitekt, til at have snor i økonomi, tilladelser, håndværkerkontrakter m.v. Det kan i sidste ende spare dig penge og ærgrelse.
  • Tid. Gør dit forarbejde grundigt, så du er klar i mælet, når du skal formidle dine ønsker til arkitekten. De ind­ledende faser, fx skitseprocessen, er uhyre vigtige, da det er her, ”grundstenen” bliver lagt og husets form og funktion bliver til.
  • Materialer. Gå ikke på kompromis med de ”faste” dele som vinduer, gulve, trapper osv. Du skal se på dem i mange år, så de må gerne blive smukke af slid.

Hvad vil et nybyggeri koste?

At regne med en "kvadratmeterpris" er en hurtig måde at få et skøn over, hvad ens byggeri vil komme til at koste. Læs her, hvad en kvadratmeterpris typisk omfatter.

  • Kvadratmeterpriser har sit udspring i skønnede erfaringstal fra rådgivere, entreprenører eller håndværkere, og de er derfor behæftet med en stor grad af usikkerhed. Der kan fx være usikkerhed om, hvilke ydelser, begrebet konkret dækker over, hvor i landet priserne stammer fra og hvem, der har oplyst dem.
  • Den typiske kvadratmeterpris indeholder oftest udgifterne til håndværkere (lønninger m.v.) samt materialer. Og her er der tale om gennemsnitsbetragtninger.
  • På materialesiden tages oftest udgangspunkt i en gennemsnitlig middelkvalitet, så holder du af design eller høj kvalitet, skal du beregne ekstra udgifter til dette.
  • Et vigtigt aspekt er også, hvor kompliceret opgaven er. Et badeværelse omfatter typisk mange forskellige installationer, hvilket betyder, at mange faggrupper er involveret.
  • Kvadratmeterprisen vil her typisk lande på mellem 28.000 og 35.000 kr. sammenlignet med et almindeligt rum, der normalt havner i intervallet mellem 18.000 og 27.000 kr. (2021 priser inkl. moms).
  • Man kan ikke umiddelbart sammenligne kvadratmeterprisen for et helt hus med en tilbygning. Tilbygninger er oftest noget dyrere pr. kvadratmeter, idet arbejdstiden er forholdsvis længere, ligesom kvadratmeterprisen for en lille tilbygning ofte vil være større end for en stor. Selve arbejdet med at ”sammensætte” en udbygning med en eksisterende bygning kræver ligeledes en del kostbar arbejdstid.

Kilde: Videncentret Bolius

Sådan ser et typisk byggebudget ud

10-15% til arkitekt og rådgivere

10% til uforudsete udgifter

75-80% til håndværkere og materialer

 

Kilde: Arkitekt Morten Dalsgaard