Christina Sewerin

SOKOLOFF & SEWERIN

Frederiksberg C

Hele Danmark
Interiørdesign
Speciale i restaurering
Bæredygtigt fokus
Møbeldesign
Arkitektonisk Kulturarv

Gennem research og analyse, undersøger jeg, hvad der kendetegner netop dit projekt. Både ved til-, om-, og nybygning, er der stedsspecifikke elementer som definerer et projekts identitet.

Med en master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK) interesserer jeg mig særligt for transformation og restaurering, hvor re-use og bæredygtige løsninger spiller en stor rolle.

Jeg bistår gerne helt fra de første ideer, så vi fælles kan strukturere proces og faser, og dermed effektivisere forløbet som helhed.

Priser

Kontakt og idé
2.500 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Timesats
1.075 kr.

Almindeligvis afregner jeg i medgået tid, men fast pris pr. projektfase kan også sagtens aftales, alt efter kundens ønsker. Pris er incl. moms.