Christina Sewerin

SOKOLOFF & SEWERIN

Frederiksberg C

Hele Danmark
Kort ventetid
Interiørdesign
Speciale i restaurering
Køkkendesign

Gennem research og analyse, undersøger jeg, hvad der kendetegner netop dit projekt. Alt efter om det er om-, til-, eller nybygning, er der stedsspecifikke elementer som definerer et projekts identitet.

Jeg har alsidig erfaring indenfor boliger, og arbejder også med transformations- og restaureringsprojekter, hvor re-use og bæredygtige løsninger er vigtige.

Jeg bistår gerne helt fra de første ideer, så vi fælles kan strukturere proces og faser, og dermed effektivisere forløbet som helhed.

Priser

Kontakt og idé
900 kr.

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

Timesats
900 kr.

Almindeligvis afregner jeg i medgået tid, men faste priser eller 'pakker' kan også sagtens aftales, alt efter kundens ønsker. Pris er incl. moms.